Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Tak už je máme!  Ve čtvrtek 7. listopadu jsme měli v  prvních  třídách  slavnost. Z rukou paní   ředitelky  jsme  převzali  nové Slabikáře. Moc jsme se na ně těšili. Konečně budeme číst celé věty!

Chodíme do školy necelé tři měsíce a už jsme zvládli orientaci v budově školy, počítáme do pěti i s nulou, naučili jsme se číst  první písmenka, slabiky a slova.

Celou slavnost s námi prožili a připravili si pro nás zajímavé aktivity naši kamarádi z 9.tříd.

Děkujeme. Fotografie najdete v naší školní fotogalerii.

Naši letošní prvňáci jsou šikovní a pracovití školáci. Poznají a přečtou řadu písmen, začínají číst a skládat první slabiky. K úspěchu a dobrému zapamatování jim pomáhají všechny smysly.

Ochutnáváme, čicháme, poznáváme hmatem, zrakem nebo pátráme sluchem. Zážitkové učení je plné pozitivních emocí a díky prožitku si děti lépe nové informace zapamatují. Nesedíme jen v lavici, ale také tancujeme, hrajeme hry a užíváme si školu plnými doušky.

Na cestě za poznáním nám rádi a ochotně pomáhají i kamarádi z devátého ročníku se svými vyučujícími. Už pro nás připravili kouzelné pavučinky, obalili nám pracovní sešity do angličtiny a o přestávce na nás vesele mrkají. Moc jim za všechno děkujeme.

Být prvňákem je občas dřina, ale s dobrou náladou a s chutí do práce nám to jde skoro samo.

Děkujeme také rodičům, že nás podporují a drží nám pěsti. Společně se nám podaří proplout první třídou jako po másle.

Fotografie naleznete v naší fotogalerii.

Co mají žáci 7.A ZŠ Zachar společného s neurologickým oddělením Kroměřížské nemocnice? Pro nezasvěceného spojení dětí a nemocničního oddělení zní asi trošku zvláštně. Nicméně z tohoto zvláštního spojení a spolupráce vznikla skvělá a oboustranně prospěšná akce.

Vrchní sestra neurologického oddělení a maminka mé žačky v jedné osobě, paní Hana Trlicová, se na mě obrátila s prosbou, jestli by naše škola mohla neurologickým pacientům věnovat vyřazené čítanky, slabikáře a písanky. Vysvětlila mi, že učebnice, které naši žáci již nepotřebují, mohou udělat obrovskou službu neurologickým pacientům, kteří se např. po mozkové mrtvici učí znovu mluvit, číst, psát a opět alespoň částečně vykonávat všechny běžné denní činnosti. Nápad se mi velmi zalíbil, a když jsem o něm řekla svým žákům, nadchli se stejně jako já. Za podpory vedení školy jsme společně shromáždili učebnice, některé děti donesly dokonce staré slabikáře z domu a společně jsme vše odnesli na neurologii.

Chtělo by se říct: „Úplně obyčejná věc“. Třicet sedmáků přineslo vyřazené čítanky, slabikáře, písanky pro pacienty po mozkové mrtvici. Obyčejná věc to ale rozhodně nebyla.  V nemocnici jsme strávili 2 hodiny. Paní Trlicová pro děti jako poděkování za pomoc připravila dvouhodinový program. Vzala děti na oddělení, vše jim ukázala a vysvětlila, předala jim spoustu informací o neurologických onemocněních.  V zasedací místnosti pro ně s kolegyní Soňou Snížkovou připravila praktický kurz první pomoci. Paní Snížková je potom vzala do laboratoře EMG, kde jim opět vše vysvětlila, ukázala, předvedla. A jako bonus si na děti udělal čas i pan primář Berka. Názorně dětem předvedl neurologické vyšetření. Vrchní sestra, pan primář i sestřička z EMG se „mým“ dětem nadstandardně věnovali. Za pomoc pacientům jim poděkovali, připravili pro ně malé dárky a občerstvení, vysvětlili jim, na co budou naše vyřazené učebnice potřebovat, předali jim velkou spoustu užitečných informací.

Moji žáci byli nadšení. A já také. Pro mě, jako pedagoga, je úžasné sledovat, že si děti z této akce odnesly tolik užitečného a měly skvělý pocit z toho, že někomu pomohly a uvědomily si, že pomáhat má smysl. Dozvěděly se spoustu věcí o nemocech, které můžou potkat je nebo někoho blízkého. Doplnily si informace o záchraně lidského života. Získaly pocit, že zdravotníkům nefalšovaně záleží na zdraví každého jednotlivého pacienta a v neposlední řadě ztratily díky velmi vstřícnému a milému chování sestřiček a pana primáře strach z nemocničního prostředí.

Náš ŠVP ZV se jmenuje „Škola pro život“. Jsem přesvědčená o tom, že se nám díky spolupráci s neurologickým oddělením nemocnice podařilo nalepit další střípek do mozaiky jeho naplňování. Mé velké poděkování za skvěle strávené dopoledne patří dětem, paní Trlicové, paní Snížkové i panu primáři Berkovi.

Číst dál...

V rámci spolupráce přírodovědných předmětů  naší školy s Centrem odborné přípravy technické (COPT) Kroměříž navštívili žáci 9.B Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, který patří k nejvýznamnějším průmyslovým veletrhům ve střední Evropě. Jsou na něm zastoupeny všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu.

Expozice nebyly pro žáky této třídy úplnou neznámou, protože celý loňský rok navštěvovali

na COPTu sdílené dílny a projektové dny, jejichž náplní byly zejména praktické činnosti v dílnách a odborných učebnách této technicky zaměřené školy. Řada z nich také navštěvuje na této škole odborné technické kroužky.

V Brně jsme obdivovali především roboty, technologie 3D tiskáren, hologramy a  nasáli jsme také atmosféru uzavírání kontraktů mezi firmami.

Pro 9.B byla tak tato výjimečná exkurze další akcí zaměřenou na volbu povolání.

Číst dál...

Žáci fyzikálního praktika zahájili začátkem října sérii návštěv v dílnách Centra odborné přípravy technické v Kroměříži. Praktické činnosti žáků pod odborným vedením mistrů této střední školy se budou týkat strojařiny, elektrotechniky a opravářských automobilových oborů.

Hned napoprvé jsme si úspěšně vyzkoušeli práci s klasickým strojařským nářadím a odnesli si vlastnoručně opracovaný kovový výrobek, viz. fotogalerie školy

Scroll to top