Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Pro první, druhé a třetí třídy se na naší škole konala akce s názvem Zdravé zuby. Pod vedením studentek Lékařské fakulty se děti učily, jak správně dodržovat ústní hygienu. Foto zde.

Připomínáme rodičům, že od 23. do 25.10. proběhne sběrová akce. Bližší informace uvedeny v ŽK.

19.10. si žáci mohli užít vitamínový den, který proběhl v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol. Kromě přednášky ochutnali zdravé potraviny a ovocné šťávy. Foto zde.

Kromě žáků a učitelů naší školy se v naší jídelně stravuje celá řada dalších strávníků. Ti přišli, jako již každoročně na podzim, i letos poděkovat všem zaměstnancům jídelny za jejich velmi vstřícný přístup, dobré slovo a chutnou stravu. Tato pochvala nás velmi těší :-) Foto zde.

Adéla Roubalíková, žákyně 7.B třídy naší školy, se zúčastnila výtvarné soutěže vyhlášené Krajským ředitelstvím policie Zlínského kraje na téma "Máme rádi svoji vlast". Na slavnostním shromáždění 18. října 2018 v Domě kultury si Adéla převzala cenu krajského ředitele za originální pojetí tématu. Adéle gratulujeme. 

Naše blahopřání patří také Anetě Coufalové ze 7.A za třetí místo v celostátní výtvarné soutěži na téma Lípa - národní strom, pořádané Klubem ekologické výchovy a Českou komisí pro UNESCO.

Číst dál...
Scroll to top