Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

UNESCO vyhlásilo pro rok 2018 téma "Osudové osmičky". Naše škola zorganizovala celoškolní projekt, kdy první a druhé ročníky toto téma zpracovaly v rámci svých tříd a 3. - 9. ročník skupinově. Vzniklo 20 skupin po patnácti žácích, které vedl žák devátého ročníku a celé dopoledne se o ně staral. Tyto skupiny putovaly po deseti stanovištích, na kterých vyučující s pomocí žáků osmých ročníků připravili různá témata. Děti se tak setkaly s osmičkami ve sportu, fyzice, matematice, hudební a výtvarné výchově a především v historii. Prožitkově orientovaná výuka děti nejen pobavila, ale přinesla i spoustu zkušeností nejstarším žákům, kteří se podíleli na organizaci tohoto dne. Po zaškolení ve sborovně si tak na chvíli mohli obout učitelské boty.

Fotografie z vydařeného dne naleznete zde.

Scroll to top