Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Ve dnech 13. - 14. 2. 2019 proběhl v Základní škole Zachar projekt „Holocaust“. Jak už název napovídá, jedná se o dvoudenní projekt 9. ročníků zaměřený na období 2. světové války, na problematiku koncentračních táborů a především holocaustu. Celému projektu předchází dějepisná exkurze do Osvětimi, kterou žáci absolvovali v listopadu loňského roku. Mají ještě v živé paměti vše, co se zde dozvěděli, a hlavně to, co viděli „na vlastní oči“. Mnohdy je to pro ně jeden z nejpůsobivějších zážitků vůbec.

Snad nejvýstižněji je význam slova holocaust shrnutý do jednoho citátu:

„…od čtvrtého, pátého  či šestého století prohlašovali křesťanští misionáři Židům:  „Nemůžete žít mezi námi jako Židé.“ Naproti tomu světští vládci, kteří v pozdním středověku vystřídali, rozhodli: „Nesmíte žít mezi námi.“ A konečně nacisté určili: „ Nesmíte žít…“

Raul Hilberg

(americký historik rakouského původu)

                                                                                                          

Scroll to top