Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Celý letošní školní rok probíhá průběžně projekt  s názvem Kruh přátelství, který spočívá ve vzájemné spolupráci žáků prvních a devátých tříd. Již od prvního zářijového týdne žáci 9. ročníků pomáhají prvňáčkům, např. ve školní jídelně. Navazuje spolupráce na školních projektech, účast deváťáků na předávání slabikáře malým čtenářům,  společné čtení z pohádkové knížky…

Poslední zmiňovaná akce se uskutečnila minulý týden, kdy poté, co žákyně 9. ročníku  přečetly  úryvek z dětské knížky Povídání o pejskovi a kočičce nebo Kubula a Kuba Kubikula, zase vítězka okresního kola v přednesu 1. tříd Tereza Mikulová zarecitovala pěknou básničku.

Oba ročníky měly z povedené hodiny velmi hezký pocit!

 

Scroll to top