Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

V rámci spolupráce přírodovědných předmětů  naší školy s Centrem odborné přípravy technické (COPT) Kroměříž navštívili žáci 9.B Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, který patří k nejvýznamnějším průmyslovým veletrhům ve střední Evropě. Jsou na něm zastoupeny všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu.

Expozice nebyly pro žáky této třídy úplnou neznámou, protože celý loňský rok navštěvovali

na COPTu sdílené dílny a projektové dny, jejichž náplní byly zejména praktické činnosti v dílnách a odborných učebnách této technicky zaměřené školy. Řada z nich také navštěvuje na této škole odborné technické kroužky.

V Brně jsme obdivovali především roboty, technologie 3D tiskáren, hologramy a  nasáli jsme také atmosféru uzavírání kontraktů mezi firmami.

Pro 9.B byla tak tato výjimečná exkurze další akcí zaměřenou na volbu povolání.

Scroll to top