Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Dne  8. listopadu 2018 žáci 9. B navštívili dvě hulínské firmy – TOSHULIN a MODIKOV, kde se mohli podívat do běžného provozu těchto firem, byli také provedeni kancelářemi a vůbec se seznámili s celým chodem. Po návratu do Kroměříže ještě žáci absolvovali Veletrh práce a vzdělávání v Domě kultury v Kroměříži, kde se mohli seznámit s některými středními školami Zlínského kraje, které se zde velmi zajímavě prezentovaly.

Číst dál...

Auschwitz - Birkenau

Dne 2. 11. 2018 jsme se my, žáci 9. tříd, vypravili s našimi vyučujícími do bývalého koncentračního tábora v polské Osvětimi. Osvětim byla během druhé světové války německý vyhlazovací tábor. V prostorách tohoto tábora našlo smrt v plynových komorách přibližně 1,5 milionů nevinných lidí.

Číst dál...

Vážení rodiče,

v říjnu proběhl na naší škole sběr starého papíru. Děkujeme všem rodičům, kteří nás aktivně podpořili. Nasbírali jsme 15 060 kg papíru. Ze získaných peněz prvním třídám (6.A, 7.A, 3.C, 5.B, 3.A, 4.A, 5.A, 9.A) přispějeme na školní výlet a další peníze použijeme pro všechny děti na projektovou výuku.

Vážení rodiče,

z následujících kandidátů byli vybráni do ŠR na další tři roky:

 

Mgr. Natalie Csizmaziová

Bydliště: Legionářů, Kroměříž

Narozená 1976, vzdělání vysokoškolské

(Ostravská Univerzita, filozofická fakulta

Francouzský jazyk a historie, učitelství pro střední školy)

Pracuji ve vedení MC Klubíčko Kroměříž, které se významně věnuje aktivitám pro předškolní, školní děti a jejich rodiče. Vyučuji zde i cizí jazyky. Do školské rady bych ráda vstoupila, protože bych se chtěla podílet na udržení kvality a úrovně školy a přispět k jejímu zlepšování ve prospěch především dětí a učitelů.

Dcera chodí do 4. třídy na ZŠ Zachar.

 

RNDr. Tomáš Spitzer, současný člen ŠR

Bydliště: Skalky, Kroměříž

Narozen 1962, vzdělání vysokoškolské

(přírodovědecká fakulta MU Brno)

Pracuji jako výzkumný pracovník v zemědělství.

Dcera a syn chodí do 8. a 5. třídy na ZŠ Zachar.

 

Děkujeme za účast ve volbách.

Kromě žáků a učitelů naší školy se v naší jídelně stravuje celá řada dalších strávníků. Ti přišli, jako již každoročně na podzim, i letos poděkovat všem zaměstnancům jídelny za jejich velmi vstřícný přístup, dobré slovo a chutnou stravu. Tato pochvala nás velmi těší :-) Foto zde.

Scroll to top