Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Žáci naší školy se zapojili do literární soutěže Kroměřížská litera 2019, kterou každoročně vyhlašuje Knihovna Kroměřížska, letos na téma „Chtěl bych tak žít v jiném čase“. K naší velké radosti bylo několik  žáků oceněno a pozváno na slavnostní vyhodnocení a předávání odměn, které se uskutečnilo 11. dubna 2019 v konferenčním sále Knihovny Kroměřížska.

Ocenění získali:

Prokop Berger

Vilém Kružík

David Mihók

Tomáš Plaček

Alexandr Čech

Barbora Hana Veselá

Jan Hausmajer

Lenka Smékalová

Lukáš Machálek

Michaela Rotreklová

Kategorie, ve kterých se soutěžilo, byly rozděleny dle věku žáků a také žánrově – poezie, próza, komiks.

Všem  gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích.

 

Březen je měsícem knihy a v naší škole jsme měli ve čtvrtek 7. března slavnost knížek.

V 10 hodin jsme měli na každém poschodí prvního stupně návštěvu z Centra seniorů Zachar – a to bývalé paní učitelky. Přečetly nám příběh „Život není jenom Matematika“ a povyprávěly nám, jak to bylo se čtením a  knížkami v době, kdy ony chodily do školy.

Následovalo vyhlášení výsledků soutěže o nejstarší a nejmenší knihu, kterou jsme doma našli.

Na závěr slavnosti jsme se podívali na chodbách na OTEVŘENÉ KNIHOVNY, kde budou od tohoto dne knížky volně přístupné všem dětem v naší škole. Pokud někdo chce do OTEVŘENÉ KNIHOVNY darovat nějakou pěknou a zajímavou knížku, nesmí zapomenout na souhlas rodičů.

Slavnost knížek byla zdařilá, všem se líbila, a my učitelé jsme rádi, že se  i z malých dětí stávají čtenáři.

V rámci zapojení školy do projektu přišli dětem v prvních třídách přečíst i žáci devátých ročníků. Prváčci jim za to jako poděkování přednesli básničku.

Fotografie najdete ve školní fotogalerii.

Vážení žáci a rodiče,

V rámci projektu Celé Česko čte dětem  vyhlašujeme pro děti 1.stupně soutěž o nejstarší a nejmenší knihu.
Knihy nosí žáci v přízemí N. Hladilové, 1.patro L. Blažkové, 2.patro M. Šónovi. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v rámci slavnosti otevření knihoven – viz dále.

Ve čtvrtek 7.března v 10:00 proběhne na každém podlaží slavnost OTEVŘENÝCH KNIHOVEN. Jsou to otevřené police, kde budou mít žáci možnost zdarma bez jakékoli registrace vzít a přečíst si knihu. Zároveň mohou knihy, které doma již nepotřebují  přinést a na základě písemného souhlasu rodičů darovat do otevřené knihovny.  Do knihovny nepatří časopisy ani omalovánky.

Knihovničky se do konce školního roku objeví i na obou patrech 2. stupně. Plnit knihami je začneme v září 2019, kdy k nám nastoupí nové 6. ročníky. Na pravidlech pro čtení a podmínkách půjčování se budou podílet učitelé i žáci.

Souhlas rodičů s darováním knihy (můžete vytisknout, nebo obdrží žáci u třídních učitelů) zde.

V prvních třídách měli žáci na návštěvě babičky a dědečky, kteří jim přečetli napínavé příběhy o dětech. Prarodičům děkujeme, předčítání se dětem velmi líbilo.

Fotografie naleznete v naší fotogalerii.

Ve dnech 24. a 25. září 2018 se konalo 24. Valné shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v Hlinsku. Jedná se o prestižní seskupení 53 škol různých typů z celé České republiky, které ve své činnosti kladou důraz na výchovu k dodržování lidských práv, ochraně životního prostředí i kulturního dědictví. Naše škola byla tentokrát vyzvána, aby seznámila účastníky setkání se svou činností za uplynulý školní rok (shlédněte přiloženou prezentaci). Velmi nás potěšil pozitivní ohlas publika a zájem o naši práci především v oblasti projektové výuky a spolupráce s rodiči.

Scroll to top