Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Naleznete zde (formát PDF)

Školní klub je součástí ZŠ Zachar, Kroměříž. Školní klub slouží především pro žáky II. stupně, ale mohou je využívat i žáci I. stupně, kteří nenavštěvují ŠD.

Hlavní základnou pro školní klub je multifunkční učebna, která slouží v době výuky jako učebna projektová a učebna HV. Je vybavená malou knihovnou a sadou her. Dále ŠK využívá počítačovou učebnu. ŠK na jednotlivé aktivity a kroužky může využívat i tělocvičnu, prostorné hřiště, cvičný byt, případně třídy.

Zájmové vzdělávání vede ve volnočasových aktivitách vychovatel ŠK, který je zároveň i učitelem ZŠ. Jednotlivé aktivity – kroužky vedou většinou učitelé školy. V případě nutnosti pracuje i samostatná skupina žáků z I. stupně pod vedením paní vychovatelky.


1. Volnočasové aktivity 

Navazují na školní vyučování a pro žáky slouží jako využití volného času v době mezi výukou.

Vytváří prostor pro relaxaci, rozvoj tvořivosti i fantazie. Zohledňují se individuální přání.

Aktivity probíhají v multifunkční učebně, pokud vedoucí neurčí jinak.

Časové rozvržení volnočasových aktivit 

Pondělí, úterý, středa, čtvrtek

7.35 hod. – 7.55 hod.

9.40 hod. – 9.55 hod.

pátek

7.35 hod. – 7.55 hod. 

Po výuce, délka určena podle potřeb školy a žáků a v závislosti na rozvrhu hodin.


2. Kroužky

Probíhají pod vedením jednotlivých vedoucích (učitelů) v odborných pracovnách, třídách a je zde stanovena úplata 300,- Kč za pololetí a žáka. Kroužky se nabízí vždy v září a žáci si mohou vybírat z nabídky. Pravidelně se otvírá Cvičení z češtiny, Cvičení z matematiky, Příprava na KET, Flórbal, Keramika.


Více informací ve ŠVP ŠK

Aktuální Organizace ŠK 2017 - 2018.

Výchova mimo vyučování navazuje na školní vyučování a na výchovné působení v rodině.

Školní vzdělávací program ŠD

Vytváří prostor pro pohybové rekreační programy, rozvíjí dětskou tvořivost i fantazii, pěvecké, poslechové i taneční aktivity. Prostřednictvím tohoto působení rozvíjí osobnost dítěte, jeho výtvarné myšlení, smyslové vnímání, hledá talenty, rozšiřuje okruh vědomostí, dovedností, pracovních návyků. Zohledňuje aktivity a individuální přání dětí. Vede děti k pěknému společenskému chování, slušnému vystupování, k dopravní kázni, k rozumnému využívání volného času. Dítě se učí překonávat obtíže, dodržovat pravidla při sportu, soucítit s druhým člověkem, snaží se pomoci v případě nutnosti.

 

ODDĚLENÍ ŠD

I. oddělení (1.A, 1.D)  p. vychovatelka Navrátilová Dagmar

II. oddělení (1.B, 1.C, 4.A, 4.B) p. vychovatelka Navrátilová Gabriela   

III. oddělení (2.A, 2.C) p .vychovatelka Hrabalová Pavlína

IV. oddělení (2.B, 2.C) p. vychovatelka Dvořáčková Eva

V. oddělení (3.A, 3.B) p. vychovatelka Ciesla Veronika

 

KROUŽKY ŠD

Pondělí

Šikovné ručičky (Pavlína Hrabalová) 13,30 – 15,00 hod.

Úterý

Pohybové hry (Veronika Ciesla) 13,30 – 15,00 hod.

Divadelní kroužek (Dagmar Navrátilová) 14,00 – 16,00 hod.

Pátek

Florbal (Eva Dvořáčková) 13,30 – 15,00 hod.

Taneční kroužek (Gabriela Navrátilová) 13,30 – 15,00 hod.

 

 

Provoz:

Ranní provoz – od 6,30 hod. do 7,45 hod. (nástup do školy v časovém rozmezí 6,30 – 7,10 hod)
Odpolední provoz 
– po ukončení vyučování do 16,30 hod.

 

Rodiče si mohou své děti vyzvednout od 12,30 hod.do 13,00 hod., potom:

PO, ÚT, PÁ od 15,00 hod. do 16,30 hod,

ST, ČT od 15,30 hod. do 16,30 hod.

Doba od 13,00 hod. do 15,00 (15,30) hod. není narušována - probíhají hlavní činnosti i mimo budovu školy.

 

Zvonek do oddělení: Dodržujte návod u dveří, přistupujte k telefonu jednotlivě 

 

Částky a způsoby platby za školní družinu najdete zde

Přihlášky ke stažení najdete zde

 

 

Vnitřní řád ŠD "Sluníčko" (pdf)

 

Scroll to top