Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Třídní schůzky

12.9., 12.12. 2017 (vánoční), 29.5. 2018, na I. stupni v 16,00 hod., na II. stupni v 16,30 hod.

 

Konzultace: 

14.11. 2017, 16.1., 17.4. 2018, od 15,00 – 17,30 hod.

 

Významné akce školy

vánoční besídka a jarmark, vánoční schůzky a pracovní dílny dětí s rodiči - 12.12.2017

týden otevřených dveří (19. – 23.3.2018) se dnem plným dílen pro návštěvníky - 23.3.2018 od 15,00 hod.

24. reprezentační ples školy v sále  Psychiatrické léčebny Kroměříž - 10.3.2018

celoškolní akce ke dni otců - 22.5.2018

slavnostní vyřazování žáků 9. tříd - 29.6.2018

Důležité akce školy

Scroll to top