Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Klub ekologické výchovy - KEV - je občanským sdružením, které soustřeďuje jednotlivé pedagogické pracovníky a zájemce o ekologické vzdělávání a výchovu i školy a další instituce a organizace zajímající se o ekologické vzdělávání a výchovu.

Klub ekologické výchovy patří mezi kluby UNESCO - rozvíjí komplexní pojetí ekologického vzdělávání a výchovy v zájmu podpory udržitelného rozvoje.

 

Naše škola je členem klubu ekologické výchovy od roku 2001 a účastní se jeho akcí – projektů, seminářů, soutěží…

 

V rámci mezinárodního projektu „Tulipán“ bylo vybudované školní arboretum s naučnou stezkou.

 

V současné době je zapojena do projektu „Pilotní základní školy Klubu ekologické výchovy jako centra modernizace vzdělávání pro udržitelný rozvoj.

 

Součástí spolupráce s KEV jsou i další aktivity školy jako např. celoškolní ekologické projektyvýsadba stromůvýpravy do přírody

Scroll to top