Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

„Být či nebýt...?“ Takto uvažuje o životě Shakespearův hrdina Hamlet. „Jít či nejít?“ Takto zase každý rok uvažují naši žáci, kteří se rozhodují, jestli jsou již dostatečně připraveni na mezinárodně uznávané zkoušky z angličtiny KET. Neřeší sice tak závažná filosofická témata jako Hamlet, ale i přesto je to pro ně a jejich rodiče důležité rozhodnutí.

Zkoušky organizuje British Council a naši žáci je skládají v Brně.  Key English Test (KET) je zkouškou nejnižší úrovně všeobecné angličtiny ze skupiny cambridgeských zkoušek. Dokládá, že držitel certifikátu ovládá základy angličtiny a je schopen se dorozumět v každodenních situacích. Zkouška se skládá z několika částí – čtení a psaní, poslech a ústní část.

Zkouška je mezinárodně uznávaná, čemuž odpovídá i její úroveň. Oprávněně tedy u kandidátů budí respekt. Dalším důvodem ke zvážení, zdali je kandidát již dostatečně připraven, je cena zkoušky. Rodiče žáků tuto zkoušku hradí. Až dosud všichni naši žáci zkoušku úspěšně složili, většina z nich s maximálním počtem bodů a nejvyšším dosaženým hodnocením. Nejinak tomu bylo i v červnu 2017. Nicola Zajícová, Tereza Podešvová i Alexandros Kolofotias jsou čerstvými držiteli certifikátu KET. Všem třem blahopřejeme a děkujeme jejich rodičům a pedagogům za podporu a motivaci.

Základní školy se od sebe odlišují Školním vzdělávacím programem. Náš ŠVP vychází z myšlenek projektu Zdravá škola a je zaměřen na utváření osobnosti dítěte a podporu cizích jazyků. Je tedy zřejmé, že výuce cizích jazyků je u nás věnována zvýšená pozornost.

Číst dál...

Jsme z jazykové třídy 4. A na ZŠ Zachar. Každý rok se na naší škole koná anglické divadlo (foto zde). Tento rok se konalo 6.12. 2016. Bylo o holčičce Kiki, která se snažila vysvětlit nechápajícímu profesoru Seussovi, co je to kouzlo Vánoc. Snažila se vysvětlit, že Vánoce nejsou jen o dárcích, bonbonech a vánočním stromečku, ale že jsou o lásce a přátelství. Divadlu jsme rozuměli, ale nejsme zatím úplní profíci na angličtinu. Angličtina nás moc baví. Chodíme do ní každý den kromě středy a vždy se přesunujeme do jiné učebny. Jsme rozděleni na dvě skupiny a každá skupina má svoji paní učitelku. Obě dvě paní učitelky jsou velmi hodné, jmenují se Šárka Kostelníčková a Hana Štefková. Jsme zvědavé, jaké divadlo si pro nás připraví herci příští rok.

S pozdravem ze školy se loučí Eliška Navrátilová a Lenka Smékalová

Kroužek KET má na ZŠ Zachar již několikaletou tradici a každým rokem se úspěšně rozrůstá skupina žáků, kteří certifikát KET získali. V červnu 2016 se k úspěšným kandidátům této mezinárodně uznávané Cambridgeské zkoušky z anglického jazyka připojily tři dívky z letošní 9. A Irena Košťálová, Jana Košťálová a Eliška Trlicová. Vynikající výsledek zkoušky byl pro dívky velkým oceněním a odměnou za dosavadní úsilí ve studiu angličtiny. Pro ostatní žáky, kteří se na zkoušky teprve připravují, byl jejich úspěch motivací a povzbuzením do dalšího studia. 

O kroužek KET je na naší škole stále větší zájem, a to především ze strany žáků tříd s rozšířenou výukou anglického jazyka. Pod vedením Mgr. Radky Hanákové se letos na zkoušky připravuje 35 žáků ze 7. a 8. ročníku. Věříme, že od Ireny, Jany a Elišky brzy převezmou pomyslnou štafetu další žáci a rozšíří tak počty úspěšných kandidátů na ZŠ Zachar Kroměříž. 

Třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka otevíráme každý rok na I. stupni od 3. ročníku a na II. stupni od 6. ročníku.

Do jazykové třídy ve třetím ročníku jsou žáci zařazeni na základě testu jazykových předpokladů, znalostí Aj, doporučení třídní učitelky a učitelky AJ.

Do šesté třídy s rozšířenou výukou AJ postupují žáci naší školy z prvního stupně automaticky a žáci z ostatních kroměřížských škol na základě pohovoru v angličtině s vyučující AJ.

V jazykových třídách je navýšená hodinová dotace na cizí jazyk (viz. učební plány), žáci mají od 6. ročníku 2 hodiny konverzace. Dvě hodiny týdně učí ve vyšších ročnících pravidelně a nižších nepravidelně konverzaci rodilý mluvčí.

Žáci mají možnost připravovat se na mezinárodně uznávané zkoušky v kroužku KET. Pravidelně jsou zapojováni do projektů a soutěží v AJ.

 

Držitelé certifikátu prestižních zkoušek KET

Žáci ZŠ Zachar navštěvovali KET a řádně složili první úroveň zkoušek Cambridge ESOL. Tyto zkoušky patří mezi světově nejuznávanější pro studenty angličtiny. Posuzují schopnosti a dovednosti kandidátů v poslechu, mluvení, četbě a psaní. Certifikáty od Cambridge ESOL jsou dokladem konkrétní úrovně znalosti angličtiny.

2012 - 2013 Tereza Legátová
2013 - 2014 Veronika Halasová Jakub Sirota Lucie Šamánková
2014 - 2015 Kateřina Vítková Tomáš Švrčina Lucie Minksová Nela Křemečková
2015 - 2016 Irena Košťálová Jana Košťálová Eliška Trlicová

       

Škola byla zapojena do projektu ESF Inovativní přístup k výuce angličtiny na školách ve Zlínském kraji a v projektu Učíme anglicky – spolu a efektivně.

Scroll to top