Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Asociace malých debrujárů České republiky(dále jen AMD)

vznikla na základě zkušeností z Kanady a přes Francii se hnutí dostalo k nám. 22.9.1992 byla AMD řádně registrována u MV a zahájila pravidelnou činnost dle mezinárodních principů a  filozofie malých debrujárů.

 

Debrujár = člen Asociace malých debrujárů. Slovo je francouzského původu a  vzniklo ze slov  DÉBROUILLARD = šikovný, obratný a SE DÉBROUILLER=objevovat, pomoci si v  těžkostech, umět si poradit.

Jedná se o chlapce a děvčata zpravidla ve věku 6 - 16 let a jejich starší kamarády, sourozence, rodiče, učitele a další zájemce o vědu a techniku, kteří stále něco vymýšlejí,  objevují a experimentují. Na naší škole jsou mezi debrujáry vítáni všichni žáci fyzikálního praktika od 6. do 9. třídy.

 

Zájemci jsou seznamováni se zajímavými pokusy, které si mohou sami vyzkoušet. Věda  se stává  zábavou a poučením. Debrujáři mohou společně objevovat řadu zákonitostí  přírody, mohou více  poznat sami sebe, své okolí, svět - a to všechno hrou !

 

K pokusům nejsou třeba složité přístroje, lasery, počítače. Stačí materiál, který je běžně v každé domácnosti, denně ho používáme nebo se dá pořídit v nejbližší prodejně se  smíšeným zbožím. k nám, prezentací  na výstavě Praha -  Expo Science International 91.

 

FILOZOFIE MALÝCH DEBRUJÁRŮ (MD)

Koncepce MD je zábavným způsobem pro mladé, ale i pro starší "odmystifikovat vědu". Pokusy jsou velmi jednoduché a rozmanité, zajímají mladé a vyzývají je, aby se spojili se světem vědy.

Upevňují jejich smysl pro spolupráci, pro zodpovědnost a kritiku,  rozvíjejí jejich intelektuální schopnosti a poznatky se učí aplikovat na vědecký pokrok.  Získávají tedy vědomosti, že věda je způsob myšlení, kultury, je to způsob vytvoření si skutečného obrazu  světa.

 

Činnost MD je zvlášť vhodná pro děti ve věku 6 - 16 let, ale mohou být i mladší či starší. Je to vhodná příležitost, aby experimentovaly děti samy, aby objevovaly  odpovědi na otázky, které se jim denně kladou v různých životních situacích.

 

Scroll to top