Fotografie ze zahájení školního roku naleznete zde.

11.9. 2018 - úterý 
Třídní schůzky pro rodiče žáků 2. – 5. roč. v 16:00 hod., 6.B, 8. a 9. roč. v 16:30 hod.       

Schůzka zvolených zást. tříd za "Zachar - škola pro život, z.s.": sborovna, 1. patro v 17:00 hod.