.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Ve dnech 16. - 19. 10. 2023 se uskuteční tradiční sběr papíru podle následujícího rozpisu:


1., 4. a 7. r. v pondělí 16. 10. od 14.30 hod. do 16.30 hod.
2., 5. a 8. r. v úterý 17. 10. od 14.30 hod. do 16.30 hod.
3., 6. a 9. r. ve středu 18.10. od 14.30 hod. do 16.30 hod.

 

Ve čtvrtek 19. 10. od 7.00 hod. do 8.00 hod. pro třídy a po telefonické domluvě s P. Pospíšilem - 775 310 273.

Sběr bude probíhat v prostoru před kotelnou školy (u školní jídelny).

Sběr balte, prosím, do maximálně 5 kg balíčků. Větší množství sběru je možné odvézt přímo do Kromeximu a ve škole odevzdat potvrzení.

Naši „Keťáci“ a „Peťáci“ nezaháleli ani ve školním roce 2022/2023 a pilně se v kroužcích Příprava na KET a Příprava na PET připravovali na složení těchto mezinárodně uznávaných zkoušek z angličtiny.

Na zkoušky jeli letos naposledy pod záštitou Britské rady skládat zkoušky 27. května do Pardubic. Doprovázela je Mgr. Radka Hanáková, která kroužky velmi kvalitně a úspěšně již několik let vede. Dvanáct dětí skládalo zkoušku KET a pět dětí zkoušku PET. A jako již tradičně, všichni úspěšně. Certifikáty byly na školu doručeny v srpnu a budou všem úspěšným kandidátům slavnostně předány v září.

Od letošního školního roku spolupracuje naše škola s jazykovou školou P.A.R.K. Tato škola je přípravným i testovacím centrem zkoušek Cambridge s prestižním statutem „Platinum Centre“. Naše škola se tak stala přípravným centrem Cambridge. Nabídku přípravných kurzů jsme spoluprací s jazykovou školou P.A.R.K. mohli významně rozšířit. Od letošního školního roku nabízíme kurzy ve všech ročnících – od prvního ročníku až po devátý. Zájem rodičů a dětí o tyto kurzy je obrovský, v každém ročníku jsme otevřeli několik skupin. Kurzy i zkoušky, na které se děti připravují, jsou odstupňované podle dosažené úrovně angličtiny. Děti se učí podle nejmodernějších učebnic Cambridge, v malých skupinách a zábavnou formou. Spoluprací s jazykovou školou P.A.R.K. jsme také získali možnost skládání zkoušek přímo na naší škole a systém přihlašování na zkoušky bude jednodušší a přehlednější.

Doufáme tedy, že v příštích letech se k našim úspěšným „Keťákům“ a „Peťákům“ přidá daleko větší počet úspěšných kandidátů ve všech úrovních cambridgeských zkoušek. Letošním kandidátům blahopřejeme a těm budoucím přejeme, aby se jim příprava líbila, bavila je a aby si z ní odnesli co nejvíce! :-)

vážení rodiče a přátelé školy.

Nový školní rok se již pomalu blíží, a proto je zde pro vás pár informací. Škola začne 4.9. v 8:00 hod. Ještě před tím, v úterý 29.8. navečer, zveřejníme rozvrh hodin. Ve čtvrtek 31.8. v 16:00 hod. proběhnou třídní schůzky prvních tříd. Ostatní ročníky 2. - 9. budou mít třídní schůzky v úterý 5.9. (I.st. v 16:00, II.st v 16:30 hod.) Všechny další informace již budete dostávat přes školní informační systém Edupage.

V letošním školním roce proběhnou také oslavy 30. výročí naší školy. Otevírala se v září 1993. Těšíme se, že toto kulaté výročí oslavíte spolu s námi. Můžete se těšit na vánoční zpívání, velký jarmark a Den otevřených dveří. 3. února chystáme reprezentační ples v krásném sále Psychiatrické léčebny a v květnu hlavní oslavy na Zahradní slavnosti. Při příležitosti tohoto výročí si škola dá dárek, a to nové webové stránky a logo. Na všechny akce budete včas pozváni. Těšíme se na vás a na odpočinuté děti po prázdninách. Krásný zbytek slunečných dnů!

Petra Fečková, ředitelka školy.

Vážení rodiče, žáci a přátelé školy,

jako přidružená škola UNESCO jsme se na sklonku minulého školního roku zapojili do mezinárodní soutěžní přehlídky CréaFest 2023. Náš příspěvek můžete zhlédnout zde, český text a titulky jsou níže.

Festival kreativity CréaFest na téma "Kdo zachraňuje les, zachraňuje život"

Performanční umění (performance art) se může odehrávat kdekoliv, kdykoliv a jakkoliv dlouho. Může jím být jakákoliv situace, která zahrnuje čtyři základní elementy čas, prostor, umělcovo tělo a vztah mezi jím a publikem.

Výtvarnou akci - performance - "Naše ruce pro les" ztvárnili žáci předmětu Výtvarné praktikum. Jedná se o žáky 6. až 9. ročníku pod vedením Mgr. Petra Fečkové. Sami vytvořili obsahovou linii, kterou se potom pokusili ztvárnit svým pohybem, výtvarným zpracováním prostředí za doprovodu improvizované hudby pana učitele Mgr. Radima Klema. S technickými záležitostmi pomáhali žáci počítačového praktika s panem učitelem Ing. Janem Bartoněm, který zpracoval střih.  

Vítr - Machálková Veronika, Oheň - Stasyk Angelína, Sazeči stromů - Novák David, Škuta Tomáš, Les - Cimermanová Makéta, Javorská Lucie, Kováčová Dominika, Pospěchová Julie, Řiháčková Tereza, Saňková Kateřina, Šmídová Julie, Vašáková Rozálie, Malé stromky - Apolenářová Ema, Kučerová Leona, Čevela Jasmína Przepiorka

Letos poprvé jsme pro nejmenší žáky školy uspořádali prázdninový kemp. Zájem rodičů posílat své dítě do školní družiny i o prázdninách nebyl velký. V týdnu od 24.7. do 28.7. se zde pravidelně setkávalo celkem 11 dětí. Paní vychovatelky jim připravily zajímavý program. Vše proběhlo velmi dobře v indiánském duchu. Děti byly spokojené. Počasí jim sice trošku narušilo původní plán, ale využili tělocvičnu, cvičný byt i keramickou dílnu. Za příznivého počasí pobývali na hřišti, navštívili Květnou zahradu, město a zrcadlové bludiště. Děti si odnesly docela vydařené výrobky, prázdninové deníky a také poznatky o přírodě.

Scroll to top