.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda
I když pozdě, přesto se nám i letos podařilo zrealizovat celoškolní projekt zaměřený na ekologii. Projekt navazoval na aktivity, které se nám podařilo uskutečnit díky dotaci ministerstva životního prostředí. Díky této dotaci jsme vybudovali 7 naučných tabulí v arboretu, pergolu s lavicemi a stoly pro výuku v přírodě, vyvýšené záhony, domečky pro hmyz, spoustu rostlin a bylin a pocitový chodníček. Právě některé z těchto věcí v rámci projektu tvořili sami žáci. Deváťáci a osmáci vytvořili základy pro pocitový chodníček a hmyzí domečky, které pak vyplňovali děti z 1. a 2. tříd. Šesťáci měli besedu o bylinách, osadili bylinkami vyvýšené záhony a ochutnali bylinné čaje. Bohužel sedmáci se potýkali s karanténou a přišli o tvoření z přírodnin. Žáci 3. a 5. ročníků se seznámili s ekologickým zacházením s odpady a na školním pozemku založili naučný odpadkový hřbitov. A žáci 4. ročníků zasadili za naši školu v Podzámecké zahradě strom a pomohli tam s vyhrabáváním listí. Společným dílem (za každou třídu 3) vznikly krásné ozdobné závěsy z přírodnin v hale školy. Přestože žáci tentokrát nebyli namíchaní, aby pracovali spolu, jednotlivé třídy si vzájemně pomáhaly s přípravou prostředí, materiálů i výrobků. Fotodokumentaci z pěkného projektu si můžete prohlédnout v naší školní fotogalerii.

Jako každým rokem i letos k nám zavítal Mikuláš s andělem a čerty. Mikuláše děti překvapily krásnými písničkami a básničkami. Však mu také měly zač děkovat, neboť držel čerty pěkně zkrátka. Anděl naděloval plné koše dobrot.

Číst dál...

Naše škola získala v loňském roce dotaci ze Státního fondu životního prostředí na obnovu učebny v přírodě a naučné stezky v arboretu. Na jaře jsme se pustili do práce a postupně začali realizovat jednotlivé části projektu. Pan Zezula vyrobil záhonky na pěstování bylin, s deváťáky jsme je umístili v arboretu a navezli hlínu, teď už jen čekají na osazení bylinkami. Ve spolupráci s PaedDr. Jiřím Tronečkem vznikly naučné tabule s tématikou hmyzu, ptáků, jehličnatých a listnatých stromů, bylin a drobných živočichů, které byly tento týden umístěny v arboretu. Tabule jsou opatřeny QR kódy odkazujícími k dalším informacím k daným tématům. Těšíme se, že je od příštího školního roku budeme aktivně využívat ve výuce.

Číst dál...

O tom, že fyzika nemusí být jenom nuda, jsme se přesvědčili v několika podzimních hodinách fyziky. V rámci probíraného učiva Pohyb tělesa jsme dostali za úkol představit spolužákům vlastnoručně zhotovené vozidlo na balónkový pohon. Jednoduchá verze auta měla splňovat několik požadavků: jednoduchost, funkčnost (schopnost pohybu), originalitu a použití finančně nenáročného materiálu. Podařilo se nám vyrobit stroje, které nám předvedly pohyb přímočarý a křivočarý, posuvný a otáčivý, rovnoměrný a nerovnoměrný a někomu se auto třeba nerozjelo vůbec. Jízdy tak měly své vítěze i poražené, pro nás ale bylo důležité, že jsme si vyzkoušeli své praktické schopnosti něco vyrobit, užít si legraci a hodiny fyziky si tím zpestřit.

Prezentaci jízd našich vozidel můžete zhlédnout v přiloženém minivideu 

Vážení rodiče, přikládáme informace z MŠMT, platné od 25.2.2021

Scroll to top