.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

6. třída s rozšířenou výukou AJ

Žáci z jiných škol jsou do 6. třídy s rozšířenou výukou AJ přijímáni ředitelkou školy na základě online pohovoru s vyučující AJ. Online pohovor je možno si domluvit s ředitelkou školy na tel. 775 310 272.

3. třída s rozšířenou výukou AJ

Do 3. třídy s rozšířenou výukou AJ jsou žáci zařazeni na základě testu z probraného učiva, doporučení třídní učitelky a vyučujícího AJ. Rozřazení žáků proběhne v květnu 2021. O zařazení žáků do 3. třídy s rozšířenou výukou AJ rozhoduje ředitelka školy. Zákonní zástupci budou o přijetí žáků informováni po ukončení přijímacího řízení.

Žáci z jiných škol jsou do 3. třídy s rozšířenou výukou AJ přijímáni ředitelkou školy na základě testu a pohovoru s vyučující AJ.

Scroll to top