.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda
I když pozdě, přesto se nám i letos podařilo zrealizovat celoškolní projekt zaměřený na ekologii. Projekt navazoval na aktivity, které se nám podařilo uskutečnit díky dotaci ministerstva životního prostředí. Díky této dotaci jsme vybudovali 7 naučných tabulí v arboretu, pergolu s lavicemi a stoly pro výuku v přírodě, vyvýšené záhony, domečky pro hmyz, spoustu rostlin a bylin a pocitový chodníček. Právě některé z těchto věcí v rámci projektu tvořili sami žáci. Deváťáci a osmáci vytvořili základy pro pocitový chodníček a hmyzí domečky, které pak vyplňovali děti z 1. a 2. tříd. Šesťáci měli besedu o bylinách, osadili bylinkami vyvýšené záhony a ochutnali bylinné čaje. Bohužel sedmáci se potýkali s karanténou a přišli o tvoření z přírodnin. Žáci 3. a 5. ročníků se seznámili s ekologickým zacházením s odpady a na školním pozemku založili naučný odpadkový hřbitov. A žáci 4. ročníků zasadili za naši školu v Podzámecké zahradě strom a pomohli tam s vyhrabáváním listí. Společným dílem (za každou třídu 3) vznikly krásné ozdobné závěsy z přírodnin v hale školy. Přestože žáci tentokrát nebyli namíchaní, aby pracovali spolu, jednotlivé třídy si vzájemně pomáhaly s přípravou prostředí, materiálů i výrobků. Fotodokumentaci z pěkného projektu si můžete prohlédnout v naší školní fotogalerii.
Scroll to top