.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

To je název třídního projektu 8. ročníků ZŠ Zachar. V rámci výuky se žáci občas setkají s pojmy Žid, židovské památky nebo judaismus. Ale vědí skutečně, o co jde?

Letos jsme se rozhodli, že téma rozšíříme a budeme se touto problematikou zabývat celý školní rok. Žáci se zúčastnili velmi poutavé besedy s paní ředitelkou Knihovny Kroměřížska na téma „Židé v Kroměříži“ a poté se mohli rozjet do Holešova a zde si prohlédnout synagogu a židovský hřbitov. Jednalo se o komentovanou prohlídku, kde byli žáci seznámeni s řadou zajímavostí o Židech od středověku až do dnešních dnů.

Celý projekt bude pokračovat výtvarným zpracování tohoto tématu a zakončíme ho během 9. ročníku, kdy žáci absolvují dějepisnou exkurzi do Osvětimi a budou pracovat na dvoudenním programu s názvem „Holocaust“.

Scroll to top