.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Naši „Keťáci“ a „Peťáci“ nezaháleli ani ve školním roce 2022/2023 a pilně se v kroužcích Příprava na KET a Příprava na PET připravovali na složení těchto mezinárodně uznávaných zkoušek z angličtiny.

Na zkoušky jeli letos naposledy pod záštitou Britské rady skládat zkoušky 27. května do Pardubic. Doprovázela je Mgr. Radka Hanáková, která kroužky velmi kvalitně a úspěšně již několik let vede. Dvanáct dětí skládalo zkoušku KET a pět dětí zkoušku PET. A jako již tradičně, všichni úspěšně. Certifikáty byly na školu doručeny v srpnu a budou všem úspěšným kandidátům slavnostně předány v září.

Od letošního školního roku spolupracuje naše škola s jazykovou školou P.A.R.K. Tato škola je přípravným i testovacím centrem zkoušek Cambridge s prestižním statutem „Platinum Centre“. Naše škola se tak stala přípravným centrem Cambridge. Nabídku přípravných kurzů jsme spoluprací s jazykovou školou P.A.R.K. mohli významně rozšířit. Od letošního školního roku nabízíme kurzy ve všech ročnících – od prvního ročníku až po devátý. Zájem rodičů a dětí o tyto kurzy je obrovský, v každém ročníku jsme otevřeli několik skupin. Kurzy i zkoušky, na které se děti připravují, jsou odstupňované podle dosažené úrovně angličtiny. Děti se učí podle nejmodernějších učebnic Cambridge, v malých skupinách a zábavnou formou. Spoluprací s jazykovou školou P.A.R.K. jsme také získali možnost skládání zkoušek přímo na naší škole a systém přihlašování na zkoušky bude jednodušší a přehlednější.

Doufáme tedy, že v příštích letech se k našim úspěšným „Keťákům“ a „Peťákům“ přidá daleko větší počet úspěšných kandidátů ve všech úrovních cambridgeských zkoušek. Letošním kandidátům blahopřejeme a těm budoucím přejeme, aby se jim příprava líbila, bavila je a aby si z ní odnesli co nejvíce! :-)

Scroll to top