.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Vážení rodiče, žáci a přátelé školy,

jako přidružená škola UNESCO jsme se na sklonku minulého školního roku zapojili do mezinárodní soutěžní přehlídky CréaFest 2023. Náš příspěvek můžete zhlédnout zde, český text a titulky jsou níže.

Festival kreativity CréaFest na téma "Kdo zachraňuje les, zachraňuje život"

Performanční umění (performance art) se může odehrávat kdekoliv, kdykoliv a jakkoliv dlouho. Může jím být jakákoliv situace, která zahrnuje čtyři základní elementy čas, prostor, umělcovo tělo a vztah mezi jím a publikem.

Výtvarnou akci - performance - "Naše ruce pro les" ztvárnili žáci předmětu Výtvarné praktikum. Jedná se o žáky 6. až 9. ročníku pod vedením Mgr. Petra Fečkové. Sami vytvořili obsahovou linii, kterou se potom pokusili ztvárnit svým pohybem, výtvarným zpracováním prostředí za doprovodu improvizované hudby pana učitele Mgr. Radima Klema. S technickými záležitostmi pomáhali žáci počítačového praktika s panem učitelem Ing. Janem Bartoněm, který zpracoval střih.  

Vítr - Machálková Veronika, Oheň - Stasyk Angelína, Sazeči stromů - Novák David, Škuta Tomáš, Les - Cimermanová Makéta, Javorská Lucie, Kováčová Dominika, Pospěchová Julie, Řiháčková Tereza, Saňková Kateřina, Šmídová Julie, Vašáková Rozálie, Malé stromky - Apolenářová Ema, Kučerová Leona, Čevela Jasmína Przepiorka

Prezentace školy na konferencích UNESCO:

2011 - Foto

2012 - Plakát

2013 - Projekt Voda

2014 - Projekt Krystalografie

2015 - Projekt Rok světla 

2017 - Plakát 

2018 - Projekty 

2019 - Plakát 

2020 - Plakát 

2021 - Plakát 

2022 - Prezentace aktivit školy 

Projekty školy v rámci UNESCO:

2009 - 2010 - Projekt Mezinárodní rok Biodiverzita 2010  

2011 - 2012 - Projekt Folklór 

2012 - 2013 - Projekty Ptáci, Voda pro život  

2014 - 2015 - Projekt Příroda je víc než člověk

2015 - 2016 - Projekty Den úcty ke stáří, Tibet, Bezpečí 2015

2016 - 2017 - Projekty Srdce na dlani - Den matek (zahradní slavnost), Dědictví Kroměříže

2017 - 2018 - Projekty Srdce na dlani - Den otců (zahradní slavnost), Putování po osmičkách

2018 - 2019 - Projekty Pěkný den (zahradní slavnost k výročí školy), Boříme bariéry, Výstava Kontrasty a krásy světa

2019 - 2020 - Projekt Pomáháme

2021 - 2022 - Projekt Generation Earthshot

Základní škola Zachar se stala Přidruženou školou UNESCO  roku 1997 jako první škola v Kroměříži.

Naše zapojení do společných projektů v rámci škol UNESCO bylo vždy velmi aktivní. Vzhledem k tomu jsme v roce 2004 uspořádali IX. Celostátní konferenci Přidružených škol UNESCO. Při organizaci této akce nám vyšel vstříc Klub UNESCO Kroměříž a Město Kroměříž, kteří poskytli spoustu propagačních materiálů pro hosty konference a reprezentační prostory pro zahájení celé akce. S Klubem UNESCO Kroměříž spolupracujeme i při řadě jiných akcí, výstavách, soutěžích…

Zaměření školy v rámci ASPnet je rozděleno do tří oblastí:

Výchova k ochraně kulturního dědictví

• posílili jsme hodiny předmětu o historii, propojili jsme je s Výchovou k občanství, Výtvarnou výchovou, vznikají společné projekty např. Holokaust, pořádají se přednášky, filmy, exkurze a další akce školy

• vytváříme celoškolní projekty zaměřené na historii a ochranu kulturního dědictví v rámci vyhlašovaných témat UNESCO

Výchova k dodržování lidských práv

• zavedli jsme Etickou výchovu jako samostatný předmět  v 6. a 9. ročníku, nepovinný předmět Osobnostní a sociální výchova vyučujeme formou Osobnostních prožitkových kurzů pro 6., 7. a 9. ročník, máme samostatný předmět Výchova ke zdraví

• používání individuálního přístupu k žákům, různé vyučovací metody, komunitní kruhy, vybudovali jsme Školní poradenské pracoviště se školním psychologem a spec. pedagogem

• připravujeme celoškolní projekty ve věkově namíchaných skupinách, kdy starší žáci učí mladší, předmětové a celoškolní projekty v rámci celostátního projektu Zdravá škola a mezinárodního projektu Bezpečná škola

Výchova k ochraně životního prostředí

• tvoříme projekty v rámci Klubu ekologické výchovy, vybudovali jsme školní arboretum a pečujeme o něj, sbíráme papír, třídíme odpad, používání ekologických čistících prostředků na škole, jsme zapojení do projektu Recyklohraní


Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2022/2023  

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2020/2021  

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2019/2020 

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2018/2019

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2017/2018

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2016/2017

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2015/2016

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2014/2015

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2013/2014

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2012/2013

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2011/2012

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2010/2011

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2009/2010

 

Další odkazy na stránky související s UNESCO:

www.skoly-unesco.cz

www.unesco.org

Scroll to top