.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Projekt na podporu zdravého životního stylu v České republice. Zahrnuje osvětovou kampaň, vlastní sportovní aktivity Českého olympijského výboru a spolupráci s existujícími sportovními podniky. Projekt vznikl za podpory Mezinárodního olympijského výboru, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví, České televize a dalších partnerů. Ambasadory jsou osobnosti českého sportu například Tomáš Verner, Martina Sáblíková, volejbalistky Kiky A Maki, Vavřinec Hradílek, Ondřej Bank, Roman Šebrle a další. Naše škola je zapojena do Olympijského víceboje již druhým rokem. V loňském roce se do projektu v plném rozsahu zapojily více jak dvě třetiny žáků.

V kategorii škol se 301 – 450 žáky jsme se umístili na druhém místě ve Zlínském kraji. Děti plní 8 sportovních testů, které prověřují jejich pohybové schopnosti a dovednosti. Na konci roku dostávají vysvědčení se sportovní analýzou a porovnáním s jejich vrstevníky z celé republiky. Na stránkách http://www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj/ si mohou rodiče po zadání unikátního kódu dítěte vyhledat jeho výsledky a hodnocení naší školy. Kromě sportovních disciplín soutěží děti v takzvaných doplňkových úkolech. Tyto úkoly mají třeba výtvarná témata nebo se jedná o zapojení se do dobročinných aktivit nebo vytvoření videa nebo prezentace. Jako odměnu mohou získat sportovní náčiní, výtvarné pomůcky a body navíc do celkového hodnocení škol. Obrázky, které jsme v lednu zasílali, budou dokonce doprovázet naše reprezentanty na olympiádu do Ria de Janeiro.

Debrujárskou dílnu nevynechal snad žádný návštěvník, který se v pátek 15. ledna přišel podívat do naší školy. Letos jsme pobavili publikum novinkami jako kreslení elektrickým proudem, citronovým proudem ve sluchátkách, vyráběli jsme gumičkové pistole, ověřovali vodivost lidského těla. Tradičně zaujaly i pokusy z elektrostatiky a kouřový vodopád (viz foto). 

V úterý 5. 3. 2013 proběhly na ZŠ Zachar, Kroměříž dvě přednášky o Zlínském kraji v anglickém jazyce vedené rodilým mluvčím panem Blowersem. Přednášek se zúčastnili žáci navštěvující třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka jak z prvního, tak z druhého stupně, kteří jsou zapojeni do projektu ESF Inovativní přístup k výuce angličtiny na školách ve Zlínském kraji.

Naše škola se stala jedním z partnerů tohoto projektu v listopadu 2012. V rámci projektu proběhne během následujících dvou let celá řada zábavně-výukových programů v angličtině, jazykové učebny budou dovybaveny nejmodernější multimediální technikou a výuka bude obohacena o další 4 hodiny s rodilým mluvčím měsíčně. V únoru 2013 byla Krajským centrem dalšího profesního vzdělávání a Centrem uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje vyhlášena první soutěž v rámci projektu. Tříčlenné skupiny žáků si připravují prezentaci Zlínského kraje v anglickém jazyce s využitím moderní prezentační a multimediální techniky v maximální délce patnácti minut. Přednášky pana Blowerse byly pro žáky opět skvělým zážitkem. Byly velmi motivující a žáci se zábavnou formou dozvěděli spoustu užitečných informací, které mohou v prezentaci použít. Vzhledem k tomu, že je výuce anglického jazyka věnována na naší škole zvýšená pozornost a nabízíme našim žákům širokou škálu vzdělávacích aktivit spojených s angličtinou, je tato soutěž, ale i celý projekt vítaným zpestřením a rozšířením výuky.

Vážení rodiče,

od jara 2014 budeme aplikovat do jednotlivých tříd v ZŠ Zachar, Kroměříž program MISP (Massage in Schools Programme) - Masáže ve školách /masáže děti dětem/ - aktivizační cvičení.

Masáže ve školách přinášejí dětem to, co nám bytostně všem chybí - dotek. Program MISP je založený na vzájemném masírování běžně oblečených dětí - v oblasti zad, hlavy, týlu a rukou - pod dohledem dospělé osoby. Děti se učí jednoduchou masážní soustavu (rutinu) a doplňkově další hravé masážní prvky, které budou dále s paní učitelkou využívat. Je dokázáno, že praktikování masáží u dětí snižuje stres, zvyšuje šanci na lepší koncentraci při výuce a zároveň kvalitnější odpočinek. Program MISP je bezpečná a účinná forma pro zdravý rozvoj osobnosti dítěte a přispívá také k harmonizaci vztahů v kolektivu školní třídy.

 

Program MISP byl založen v roce 2000. Postupně byl ověřen a dnes je praktikován již v 38 zemích celého světa.

Aplikování programu MISP ve školách je možné pouze certifikovaným instruktorem MISP - tři zavádějící lekce po 10,- Kč, tj. 30,-Kč. Ve Vaší škole bude aplikaci provádět certifikovaná instruktorka MISP Mgr. Simona Polová.

 

Pro více informací o programu MISP můžete navštívit naše webové stránky

www.misa-cz.com a www.misp.cz.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/214562220600070/video

Název projektu

Podpora činnosti střediska praxe při SZŠ Kroměříž

Registrační číslo

CZ.1. 07/1.1.00/54.0058

Termín realizace

17. září 2014 – 31. července 2014

 

Stručný obsah projektu

Projekt řeší potřebu středních zdravotnických škol zkvalitnit praktické vyučování žáků oboru Zdravotnický asistent (ZA 53-41-M/01) za účelem zvýšení klíčových kompetencí a uplatnitelnosti absolventů školy na trhu práce. Projekt usiluje o přiblížení ošetřovatelské teorie k ošetřovatelské praxi. Za tímto účelem je na SZŠ Kroměříž zřízeno středisko praxe, které zabezpečí organizační, personální a materiální podmínky pro rozšíření spolupráce SZŠ se zaměstnavateli a se základními školami. Středisko je autonomní jednotkou, která je včleněna do organizační struktury Střední zdravotnické školy Kroměříž.

 

Cíl projektu

 

  1. zkvalitnit praktické vyučování žáků oboru vzdělávání Zdravotnický asistent
  2. poskytnout poradenství základním školám při zřizování minipodniků z oblasti první pomoci

ZŠ Zachar je zapojena do následujících aktivit projektu

Klíčová aktivita č. 5: Poradenství základním školám při zajišťování minipodniků z oblasti

první pomoci

Scroll to top