.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda
byl zaměřený na praktický nácvik zvládání nebezpečných situací, se kterými se děti mohou potkat ve škole, venku i doma.

Zaměřil se především na témata: chování a pohyb dětí v budově školy, vstup cizích osob do budovy a řešení pohybu cizích osob po budově, nebezpeční lidé, nebezpečí v přírodě, kyberšikana, facebook, praktický nácvik první pomoci při dopravní nehodě, nebezpečné situace při cestování, praktický nácvik sebeobrany.

Velmi si vážíme rodičů, kteří tato témata s dětmi rozebírají i doma a tak přispívají k jejich bezpečí. 

Scroll to top