.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

K podzimu neodmyslitelně patří pouštění draků. Bylo hezké, že právě největší a nejstarší deváťáci pozvali nejmenší a nejmladší prvňáčky na toto podzimní dovádění. Hned před školou si každý žáček 1. třídy vybral svého velkého kamaráda či kamarádku a všichni společně jsme se vydali na pole za sídlištěm Zachar. Den byl slunečný, a i když se zprvu zdálo, že draci létat nebudou, podařilo se nám „rozfoukat i vítr“… Všichni společně se rozběhli po poli a bylo veselo. Pouštěli draky, hráli si na schovávanou, nasbírali barevné podzimní listy a s novými zážitky se vrátili zpět do školy. Už teď se těšíme na další setkání malých a velkých kamarádů.

Žáci 2. stupně, kteří navštěvují volitelný předmět Fyzikální praktikum, mají v letošním roce za sebou už měsíc vzájemného poznávání a osvojování zásad experimentování. Automaticky se také stali členy Klubu mladých debrujárů (nadšenců pro vědu a bádání), který na naší škole už řadu let pracuje.

Celé září probíhalo ve znamení pokusů z kinematiky, elektřiny a termodynamiky.

Velkou oblibu si získaly nové stavebnice Mechanická laboratoř, deváťáci rozsvítili diodu pomocí Voltova sloupu z dvacetikorun, zinkových podložek a textilie namočené v octě, pro pobavení jsme vyfukovali sloní choboty ze zahřátých cédéček.

Doufáme, že se nám letos podaří absolvovat také praktické dílenské činnosti v prostorách moderně vybavených dílen střední školy COPT v Kroměříži, které fyzikální praktikum pravidelně navštěvuje a proniká do oborů strojírenství, elektrotechniky a autoopravárenství.

Výsledky naší činnosti můžete shlédnout v malé fotoochutnávce.

V posledním zářijovém týdnu jsme si i letos na naší škole připomněli Evropský den jazyků. EDJ se slaví 26. září již od roku 2001 a jeho hlavním cílem je oslava jazykové a kulturní rozmanitosti v Evropě a podpora celoživotního učení cizích jazyků.

Každý rok naši učitelé připravují v rámci EDJ pro žáky jinou akci. S velkým ohlasem se setkal například týden evropské kuchyně, kdy nám paní kuchařky uvařily jídla typická pro evropské země; úspěšný byl také projekt zaměřený na evropskou literaturu pro děti.

Letos jsme se zaměřili na motivaci k učení cizích jazyků. Každá skupina si pod vedením učitele AJ zpracovala společný projekt, ve kterém žáci odpovídali na otázku „Proč by se lidé měli učit cizí jazyky?“. Z projektů je zřejmé, že si naši žáci důležitost znalosti cizích jazyků plně uvědomují. Důvodů vymysleli spoustu. Kromě cestování, sledování filmů v angličtině, komunikace s cizinci a četbu knih v originále, velmi často zmiňovali studium nebo práci v zahraničí, studium jazyků jako prostředek k trénování paměti, ale také cizí jazyk jako bránu k poznávání kultury cizích zemí. Všechny nápady a myšlenky potom společně zpracovali výtvarně.

Projekty si můžete prohlédnout v 1. patře v prostoru před ředitelnou.

Nejsilnější a nejstatečnější žáky 3. ročníků povolal na dobrodružnou plavbu kapitána Zdravsona na Podmitrově samotný panovník bájné země Vladislav Starostlivý. V jeho zemi se totiž zhoršovalo zdraví obyvatel a povolané děti hledaly správnou cestu k uzdravení. Na plavbu se vybavily stejnokrojem, talismany a pro dobrou náladu i námořnickou písničkou. Naučily se jako posádka spolupracovat, pečovat o pořádek v zemi Zdravsona a také si připomněly, jak se správně stravovat a co pít.

I přes chladné počasí si děti z plavby odnesly spoustu vědomostí, zážitků a dobrý skutek, který pomohl zachránit zdraví obyvatel země Vladislava Strarostlivého.

Scroll to top