.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Na základě rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje a podle Usnesení vlády ČR ze dne 15.3. 2020 č. 219 o přijetí krizových opatření odst. 1) je naše škola určena pro děti ve věku 3-10 let zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci:

- bezpečnostních sborů
- obecní policie
- příslušníci ozbrojených sil
- poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví

S účinností od 17.3. 2020 do doby ukončení nouzového stavu v čase 6:15 - 18:30 hod.

Tato péče je pro rodiče bezplatná.

V případě potřeby volejte tel. 775 310 272

Vzhledem k současné mimořádné situaci upravilo MŠMT legislativu týkající se přijímání ke střednímu vzdělávání. Zákon č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 spolu s metodickým výkladem najdete
na www.msmt.cz.

 • přijímací zkoušky na SŠ a víceletá gymnázia se budou konat nejdříve 14 dní po obnovení osobní přítomnosti žáků ve středních školách
 • konkrétní termín přijímací zkoušky stanoví ministerstvo
 • kritéria k přijímání, obsah i forma jednotné přijímací zkoušky zůstávají stejné
 • jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky (JPZ) koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí
 • školní přijímací zkoušku (např. střední pedagogická škola, policejní škola…..) koná uchazeč
  na každé škole uvedené v přihlášce (pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dnů před jejím konáním a zveřejní termín na webových stránkách školy)
 • pravidla pro úpravu podmínek přijímání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se použijí obdobně
 • hodnocení výsledků JPZ zajišťuje Centrum
 • Centrum zpřístupní výsledky JPZ do 7 kalendářních dní od termínu konání zkoušky střední škole, během následujícího dne ředitel střední školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a
  do 8 dní od termínu konání JPZ zveřejní výsledky přijímacího řízení
 • nepřijatým uchazečům bude doručeno písemné rozhodnutí o nepřijetí
 • výsledky přijímacího řízení do oborů bez maturitní zkoušky (tříleté učební obory) mohou být zveřejněny dříve, již v průběhu dubna či května
 • zápisový lístek je třeba uplatnit nejpozději do 5 dní od vydání rozhodnutí o přijetí
 • zápisový lístek je možné uplatnit opakovaně, pokud bude uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu (toto rozhodnutí nahradí a urychlí proces odvolání, který je letos v rámci přijímacího řízení nepřípustný)

Kontakt na výchovného poradce školy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Žákům, kteří si doposud nevyzvedli ZÁPISOVÝ LÍSTEK, nutný k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole, se bude vydávat po nástupu žáků do školy.

Zápis proběhne od 1. do 17.4. 2020 pouze elektronickou nebo písemnou formou.

Povinná docházka ve školním roce 2020/21 začíná pro děti, které šesti let dosáhnou do 31.8. 2020. Podrobnosti najdete ZDE. Prosím, pečlivě nastudujte a k žádosti připojte všechny potřebné podklady.

Upozorňujeme rodiče, že musí vyplnit tyto potřebné formuláře: Žádost o přijetí k základnímu vzděláváníGenerální souhlas, případně Žádost o odklad. Nutné je zajistit podpisy obou zákonných zástupců.

 

Dne 9.3.2020 proběhlo na naší škole školní kolo recitační soutěže na 1. stupni.

Výsledky soutěže:

0. kategorie - žáci 1. tříd:

1. místo – Jiří Kašík, 1.B

2. místo – Lešek P. Čevela, 1.B

3. místo – Eliška Rašková, Adéla Mlčochová,1.D

 

1. kategorie – žáci 2. a 3. tříd:

1. místo – Tereza Mikulová, 2.C

2. místo – Laura Drobiszová, 3.A

3. místo – Petr Štefka, 3.A

 

2. kategorie – žáci 4. a 5. tříd:

1. místo – Zuzana Ungerová, 4.A, Tomáš Tvarůžka, 5.A

2. místo – Eliška Ptáčková, 5.A

3. místo – Arnošt Posolda, 4.B

 

Vítězům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v okresním kole recitační soutěže „SVÁTEK POEZIE.“

Vážení rodiče, od středy 11.3. 2020 je škola uzavřena pro všechny žáky až do odvolání.  Obědy jsou odhlášeny automaticky. Není možné si je vyzvednout. Škola je oprávněna potvrdit žádost o OČR na péči o děti mladší 13 let.  Pokud toto potvrzení potřebujete, napište požadavek o vystavení potvrzené žádosti na E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., který si buď vytisknete, nebo přímo přepošlete svému zaměstnavateli (v E-mailu uveďte jméno a třídu dítěte). Potvrzená žádost Vám bude zaslána nejpozději do druhého dne.

Sledujte prosím webové stránky školy.

 Vzhledem k tomu, že VLÁDA ČR  rozhodla o uzavření stravovacích provozoven (vstupu do jejich prostor) od 16.3. 2020, je školní jídelna uzavřena prozatím na dobu neurčitou pro všechny strávníky odebírající obědy v provozovně. Případné změny ohledně dalšího výdeje stravy budou zveřejněny na www.zszachar.cz nebo na dveřích zadního vchodu školy u vstupu do jídelny.

Nařízení vlády o uzavření školy

Scroll to top