.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

6. třída s rozšířenou výukou AJ

Žáci z jiných škol jsou do 6. třídy s rozšířenou výukou AJ přijímáni ředitelkou školy na základě online pohovoru s vyučující AJ. Online pohovor je možno si domluvit s ředitelkou školy na tel. 775 310 272.

3. třída s rozšířenou výukou AJ

Do 3. třídy s rozšířenou výukou AJ jsou žáci zařazeni na základě testu z probraného učiva, doporučení třídní učitelky a vyučujícího AJ. Rozřazení žáků proběhne v květnu 2021. O zařazení žáků do 3. třídy s rozšířenou výukou AJ rozhoduje ředitelka školy. Zákonní zástupci budou o přijetí žáků informováni po ukončení přijímacího řízení.

Žáci z jiných škol jsou do 3. třídy s rozšířenou výukou AJ přijímáni ředitelkou školy na základě testu a pohovoru s vyučující AJ.

O přípravě našich žáků na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky KET a PET jsme na našich stránkách již několikrát informovali. Vzhledem k neustále se zvyšujícímu počtu žáků, kteří zkoušky úspěšně zakončili a získali tak certifikát o dosažené úrovni znalostí a dovedností v anglickém jazyce, se naše škola přihlásila do programu British Council Addvantage Partner Institution a po splnění všech podmínek programu jsme se zařadili mezi partnerské školy British Council.

Od 1. září 2020 tak může naše škola používat logo a titul British Council Addvantage Partner Institution, tedy partnerská škola Britské rady.

Partnerství naší školy s Britskou radou nabízí našim kandidátům na složení cambridgeských zkoušek z anglického jazyka a učitelům spoustu výhod, např. zdarma některou z učebnic nakladatelství Cambridge University Press, 25 % slevu na nákup učebnic a přípravných materiálů, příručku pro rodiče obsahující informace o výhodách jazykových certifikátů, přípravě na zkoušky či využití online studijních materiálů, semináře a metodické kurzy pro učitele, balíček testů atd., ale především zvýhodněnou cenu zkoušek KET a PET pro naše žáky.

Vzhledem k tomu, že Vláda ČR rozhodla o zákazu vstupu do provozoven stravovacích zařízení (mimo výjimky)od pondělí  9.11. 2020 do odvolání vaříme pouze pro odvozy, zaměstnance a žáky školy!

Časový rozpis výdeje stravy pro žáky do jídlonosičů je na www.zszachar.cz v Informacích pro rodiče o organizaci výuky a zůstává stejný.

Vstup do jídelny je zadním vchodem školy.

Pro strávníky odebírající obědy v provozovně z výše uvedených důvodů prozatím nevaříme!

Případné změny budou zveřejněny na www.zszachar.cz nebo na dveřích zadního vchodu školy u vstupu do jídelny.

Děkujeme za pochopení.

Vážení rodiče,

od pondělí 4.1. 2021 bude probíhat prezenční výuka pro žáky 1. a 2. tříd. Všechny ostatní ročníky se budou vzdělávat distančně dle rozvrhu platného od 3.1. 2021. 

Prezenčně vzdělávat se budou celé třídní kolektivy, které se nebudou vzájemně míchat. Žáci musí mít po celou dobu přítomnosti ve škole roušku (potřebují nejméně dvě roušky a v případě, že chodí na oběd, sáček na odložení roušky v ŠJ).

Před školou si je vyzvednou třídní učitelky:

Hlavní vchod
1. třídy v 7:45 hod.
2. třídy v 7:55 hod.


Místo hodin TV se bude chodit ven i v nepříznivém počasí (prosím přizpůsobte tomu oblečení).

Všichni žáci, kteří jsou přihlášeni ke stravování, mají přihlášený oběd i svačinu. Pokud bude dítě ve škole nepřítomno, je nutno stravu předem odhlásit. V případě neodhlášené a nevyzvednuté stravy bude za oběd účtována plná cena (67,-Kč).

Vydávání obědů do jídlonosičů pro žáky, kteří jsou na distanční výuce, je od 12:15 hod. do 13:45 hod. (zadní vchod).

Otevíráme také školní družinu (i ranní). Všechny děti ve školní družině musí mít přihlášené obědy.

V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 vydává naše školní jídelna tyto pokyny (formát pdf)

UPOZORNĚNÍ k vyzvednutí stravy během prvního dne nemoci dítěte/žáka zák. zástupcem!

Vzhledem k hygienickým opatřením Vás upozorňujeme, že v případě onemocnění dítěte a neodhlášení jeho obědu do 800 hod. téhož dne na tel. 573 503 258 si můžete oběd první den nemoci dítěte vyzvednout pouze v době 1030 – 1100 hod. a to zadním vstupem do školy (od tělocvičen a jídelny). Mimo tuto dobu Vám oběd do jídlonosiče již nebude vydán!

Scroll to top