.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Vážení rodiče,

od 8. června mohou do školy dle MŠMT přijít i žáci 2. stupně. Vzhledem k podmínkám, které jsou ale metodikou nastavené, by se nejednalo o výuku. Z toho důvodu situaci u nás ve škole vyřešíme následovně.

Výuka bude i nadále probíhat online, protože jsme zjistili, že v malých skupinách i touto formou zvládáme probírat učivo hlavních předmětů a bylo by škoda tuto výuku v tuto chvíli narušit. Klasická výuka není po stránce organizační, ani personální reálná a polovičatost by rozbila kvalitu online výuky včetně využívání pracovních listů.

V polovině června uveřejníme rozpis setkání jednotlivých třídních kolektivů. Při jednotlivých setkáních se budou řešit třídnické záležitosti, ukončení školního roku, případně přezkoušení v případech, kdy o to žáci, či rodiče projeví zájem. Návrh hodnocení rodiče obdrží v příštím týdnu. Pro vstup dětí do školy bude potřeba vyplnit čestné prohlášení.

Školní rok bude ukončen 26.6. 2020, vysvědčení bude vydáno v třídních kolektivech dle časového rozpisu, který zveřejníme na webových stránkách.

Pro cizí strávníky vaříme až od středy 1.7. 2020!

Výdej obědu (1 druh)  pouze do jídlonosičů od 10,30 – 11,00 hod., pak již nemůžete do jídelny vstoupit a oběd Vám nebude vydán (v 11,15 hod. se stravují děti a před tím se musí vše vydezinfikovat).

10.8. - 14.8. 2020 - sanitární týden - jídelna UZAVŘENA

Informace o případné změně výdeje stravy sledujte na vývěsce na dveřích ŠJ, nebo na www.zszachar.cz

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci má vaše dítě možnost si změnit volitelný předmět na další školní rok 2020/2021 přihláškou poslanou na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 30. 6. 2020. Pokud přihlášku nepošle, bude pokračovat ve volitelném předmětu, který mělo v letošním školním roce.

Příchody dětí do školy

- děti se shromažďují v daný čas na daném místě - podle obrázku:

- děti do budovy vpouští pouze jejich učitel, k němu se děti řadí

- na opozdilce není možné čekat, je nutné dodržet rozestupy a přesné časy příchodu - v daný čas se na vyznačených místech nesmí zdržovat žádné jiné děti, než pro které je tento čas určený

- zákonní zástupci a dospělý doprovod nesmí do budovy vstoupit (do budovy školy mohou pouze zaměstnanci školy a žáci)

 

Odchody dětí

- odchody dětí po vyučování budou dle rozpisu v rozvrhu hodin

časy obědů a konců vyučování si prosím dobře zkontrolujte!

- ze školní družiny budou děti dovedeny před školu v čas, který jste vyznačili na přihlášce a poslány domů (zvonky do školních družin nepoužívejte)

- ranní družina není poskytována

 

Obědy

- podle požadavků vyznačených u přihlášek byly obědy dětem objednány od 25. 5. do 30. 6. 2020

- pokud děti do školy nepřijdou, sami si musíte obědy zrušit (přes www nebo telefonicky do 8.00 hod., není možné odnášení obědů v jídlonosičích)

- svačiny neposkytujeme, neobjednávejte si je, prosím

 

Prosím, nastudujte si pečlivě podrobné hygienické pokyny - odkaz zde. Jejich znalost je bezpodmínečně nutná pro pobyt dětí ve škole.

MŠMT vydalo novou vyhlášku č. 211/2020 Sb. týkající se hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Znění vyhlášky viz zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-211. Přijatá vyhláška se použije pro hodnocení přednostně, to znamená, že pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve školním řádu, která jsou v rozporu s touto vyhláškou nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle vyhlášky, se nepoužijí.

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

  • podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),
  • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
  • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),
  • podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Změnou vyhlášky č. 353/2016 Sb. MŠMT dále stanoví, že vysvědčení z tohoto pololetí se nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy a nebude ani součástí dokumentů přikládaných k přihlášce. Vyhláška je nyní v legislativním procesu.

Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucích (budete informováni prostřednictvím webových stránek školy).

Scroll to top