.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Vážení rodiče,

od pondělí 30.11. 2020 bude probíhat prezenční výuka pro žáky I. stupně, všechny žáky 9. tříd a střídavě po týdnu pro zbytek II. stupně. Začneme tentokrát třídami 6.A, 7.A, 8.A. U tříd 6.B, 7.B, 8.B i nadále probíhá distanční výuka (on-line nebo vyzvedávání materiálů). Výuka probíhá podle původních rozvrhů hodin z 1. září. Výjimku tvoří Sportovní aktivity a Rozvoj nadání pro 4. a 5. ročník, které se díky míchání skupin nevyučují.

Vzdělávat se budou celé třídní kolektivy, které se nebudou vzájemně míchat. Žáci musí mít po celou dobu přítomnosti ve škole roušku (potřebují nejméně dvě roušky a v případě, že chodí na oběd, sáček na odložení roušky ve ŠJ).

Před školou si je vyzvednou vyučující dle rozpisu (pokud třídě nebo skupině žáků začíná výuka v 7:00, vyzvedne je před školou vyučující v 7:00):

Hlavní vchod
1. třídy v 7:45 hod.
2. třídy v 7:55 hod.
5. třídy v 8:00 hod.
8. + 9.r. v 8:10 hod. - odvedou vyučující 1. hod.

Zadní vchod:
3. třídy v 7:45 hod.
4. třídy v 7:55 hod.
6. + 7.r. v 8:05 hod. - odvedou vyučující 1. hod. 

Prosím dodržte tyto časy, aby mohla začít výuka. Místo hodin TV se bude chodit ven i v nepříznivém počasí (prosím přizpůsobte tomu oblečení).

Všichni žáci, kteří jsou přihlášeni ke stravování, mají přihlášený oběd, žáci na I. stupni mají přihlášenou i svačinu. Žákům II. stupně nebudou svačiny ve školní jídelně nyní vydávány z organizačních důvodů a jsou jim odhlášeny. Pokud bude žák ve škole nepřítomen, je nutno stravu předem odhlásit. V případě neodhlášené a nevyzvednuté stravy bude za oběd účtována plná cena 67,- Kč.

Vydávání obědů do jídlonosičů pro žáky, kteří jsou nemocní, nebo na distanční výuce je pouze ve 13:45 hod. (zadní vchod).

Otevíráme také školní družinu. Všechny děti ve školní družině musí mít přihlášené obědy. Prosíme vás o závaznou odpověď ohledně docházky do ŠD (přes aplikaci Edupage do středy 25.11. 2020 včetně).

Vzhledem k tomu, že Vláda ČR rozhodla o zákazu vstupu do provozoven stravovacích zařízení (mimo výjimky)od pondělí  9.11. 2020 do odvolání vaříme pouze pro odvozy, zaměstnance a žáky školy!

Časový rozpis výdeje stravy pro žáky do jídlonosičů je na www.zszachar.cz v Informacích pro rodiče o organizaci výuky a zůstává stejný.

Vstup do jídelny je zadním vchodem školy.

Pro strávníky odebírající obědy v provozovně z výše uvedených důvodů prozatím nevaříme!

Případné změny budou zveřejněny na www.zszachar.cz nebo na dveřích zadního vchodu školy u vstupu do jídelny.

Děkujeme za pochopení.

V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 vydává naše školní jídelna tyto pokyny (formát pdf)

UPOZORNĚNÍ k vyzvednutí stravy během prvního dne nemoci dítěte/žáka zák. zástupcem!

Vzhledem k hygienickým opatřením Vás upozorňujeme, že v případě onemocnění dítěte a neodhlášení jeho obědu do 800 hod. téhož dne na tel. 573 503 258 si můžete oběd první den nemoci dítěte vyzvednout pouze v době 1030 – 1100 hod. a to zadním vstupem do školy (od tělocvičen a jídelny). Mimo tuto dobu Vám oběd do jídlonosiče již nebude vydán!

Vážení rodiče,

distanční výuka si vyžádala nutnost použít systém, který by nám umožňoval s žáky i s Vámi kvalitně komunikovat. Námi používaná aplikace Edupage funguje i na mnoha jiných školách a na naší škole již několik let jako náš interní informační systém. Nyní Vám i dětem do tohoto systému umožňujeme přístup. O funkcích systému si můžete přečíst na jeho webových stránkách s nápovědou.

Naše škola nepoužívá modul elektronické žákovské knížky a modul pro elektronické omlouvání žáků teprve plánujeme spustit. Systém budeme nyní využívat pro zasílání zpráv a pro realizaci online výuky v kombinaci s aplikací na videokonference Zoom Cloud Meeting.

V osobních listech žáků jste uvedli své mailové adresy. Na tyto adresy Vám byly zaslány přihlašovací údaje, kterými se můžete přihlásit v aplikaci Edupage (pro telefony a tablety s Androidem i pro telefony a tablety firmy Apple) nebo ve webovém prohlížeči (pro jakákoliv zařízení) na adrese https://zszachar.edupage.org/.

Aby se mohly do této aplikace přihlásit i děti, požádali jsme Vás, abyste nám jejich e-mailové adresy posílali formou zprávy pro třídního učitele v aplikaci Edupage (červené kolečko se znamínkem +). Za zaslání mailů Vašich dětí děkujeme.

U mladších žáků bych doporučoval, abyste k jejich mailovým schránkám také měli přístup a s registrací v programu jim pomohli. Pokud mají Vaše děti doma svá vlastní zařízení, bylo by velmi dobré jim tato zařízení nastavit. To zahrnuje stažení a instalaci dvou aplikací: Edupage a Zoom (odkazy ke stažení jsou v popisu výše). Do aplikace Edupage pak své dítě prosím přihlaste jeho vlastními přihlašovacími údaji. Dítě může být zároveň přihlášeno na více zařízeních (například i na PC i na telefonu - na telefonu chodí a pípají úkoly, na PC se zase pohodlněji pracuje).

Pokud Vám či Vašim dětem registrační údaje ještě stále nepřišly, je možné, že jsou v našem systému zadány chybné mailové adresy. V takových případech mne prosím kontaktujte přímo z mailu, na který by měla pozvánka k registraci přijít (budu tak mít jistotu správné adresy a pozvánku obratem pošlu).

Co všechno nyní Edupage umí?

- zasílat zprávy mezi Vámi a učiteli Vašich dětí (jedná se o oficiální komunikační kanál školy, všechny zprávy jsou zaznamenávány a vedení školy k nim má přístup)

- zasílat dětem i Vám zprávy a upozornění na nový domácí úkol, online test nebo videokonferenci (která pak probíhá v programu Zoom)

- nechat děti přímo v telefonu/tabletu/počítači vyplnit úkol či test

- nechat děti v telefonu/tabletu/počítači přiložit jako řešení fotografii či jiný typ souboru (dokument, tabulku, prezentaci...)

- žáci, kterým učitel v programu zadal úkol, vidí tento úkol okamžitě

- když učitel žákovi úkol opraví (okomentuje), žák reakci učitele vidí okamžitě

- když učitel vytvoří test, žáci se okamžitě po odevzdání mohou dozvědět, co mají správně a co ne, některé testy mohou být nastaveny tak, že žák má i více pokusů na jeho odevzdání

- rodiče ze svého účtu vidí všechny úkoly a testy svých dětí, vidí také veškerý další materiál, který učitel dětem publikuje i vše, co děti učiteli posílají

Je velmi pravděpodobné, že ne všechny funkce našeho systému budou ihned a hladce fungovat, proto prosím o Vaši shovívavost a trpělivost. Jako technická podpora se budu snažit být Vám plně k dispozici na svém mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Co doporučuji nedělat:

- nedávejte nikomu přístup k Vašemu rodičovskému účtu, rodičovský účet používá výhradně rodič (zákonný zástupce)

- pokud máte společný počítač s dětmi, neukládejte si do něj své rodičovské přihlašovací údaje

- pracovní listy i vytvořené testy jsou chráněným autorským dílem, nešiřte je

 

Děkuji za pročtení tohoto manuálu, případné dotazy prosím pište mailem. Pokud by se nějaký dotaz vyskytoval častěji, rozšířím tento text dole.

Honza Bartoň

Praktické informace pro případ selhání připojení - prosím pročtěte si dříve, než mne kontaktujete a nejprve vyzkoušejte podle pokynů, pokud to přesto nepomůže, tak si pro mne nachystejte tyto dvě základní informace:

- z jakého zařízení se dítě připojovalo? (PC, Tablet, telefon)

- co konkrétně (jakou aplikaci) jste spouštěli a jak vypadala případná chybová hláška

Nejčastější obecné problémy se spojením:

Problém: Zoom stále píše, že "Waiting for host to start meeting"

Řešení: Je možné, že se připojujete k hodině, která ještě neprobíhá, případně k jinému učiteli, než právě vysílá. Každý učitel má jiný odkaz pro své hodiny, hlídejte si, prosím, kdy má vaše hodina probíhat. 

Problém: Zoom stále píše, že "Host will let you in soon"

Řešení: Nacházíte se v čekárně, učitel vás jen zatím do hodiny nepustil, pokud se hlásíte ke správné hodině, chyba není na Vaší straně

Nejčastější problémy s připojením z telefonu/tabletu se systémem android:

Problém: nejede zvuk vašeho mikrofonu, vy slyšíte učitele, ale on vás ne

Řešení: vlevo dole po klepnutí na obrazovku se zobrazuje jako první ikona vaše audio, je zapotřebí kliknout na "join audio", případně "Audio call over internet" a to po každém novém připojení k zoomové konferenci

Problém: Nejde video, vy vidíte učitele, ale on vás ne

Řešení: vlevo dole po klepnutí na obrazovku se zobrazuje jako druhá ikona vaše video, je zapotřebí kliknout na "join video", přístroj vás při prvním spouštění vyzve, zda povolíte připojení ke kameře a mikrofonu. Pro úspěšné připojení toto musíte povolit. Někdy je povolovací dialog dost těžké správně "odkliknout" prstem, protože je titěrný.

Nejčastější problémy s připojením z PC:

Problém: nespouští se Zoom

Řešení: aplikace Zoom musí být v PC nainstalovaná, Edupage na PC prohlížíte ve webovém prohlížeči. Po kliknutí na odkaz z Edupage vás webový prohlížeč vyzve, abyste odsouhlasili způsob, jak se má odkaz otevřít - většinou je tam už aplikace Zoom přednastavena a poprvé jen zaškrtněte "vždy" a povolte odkaz otevírat zoomem (na pomalejších strojích startování zoomu může trvat déle). Při příštím připojení už by se Zoom měl spustit sám

Problém: nejede zvuk vašeho mikrofonu, vy slyšíte učitele, ale on vás ne

Řešení: pokud máte u PC externí mikrofon nebo sluchátka s náhlavní soupravou, ujistěte se, že je mikrofon zapnutý a zapojený ve správné zdířce. Vlevo dole po klepnutí na obrazovku se zobrazuje jako první ikona vaše audio, nastavení je možno upravovat i tam

Problém: Nejde video, vy vidíte učitele, ale on vás ne

Řešení: vlevo dole po klepnutí na obrazovku se zobrazuje jako druhá ikona vaše video, je zapotřebí kliknout na "join video", přístroj vás při prvním spouštění vyzve, zda povolíte připojení ke kameře a mikrofonu. Pro úspěšné připojení toto musíte povolit. Některé notebooky bohužel (mám zkušenost s fujitsu siemens) se zabudovanou webcamerou v tomto programu nespolupracují

Žáci fyzikálního praktika zahájili začátkem října sérii návštěv v dílnách Centra odborné přípravy technické v Kroměříži. Praktické činnosti žáků pod odborným vedením mistrů této střední školy se budou týkat strojařiny, elektrotechniky a opravářských automobilových oborů.

Hned napoprvé jsme si úspěšně vyzkoušeli práci s klasickým strojařským nářadím a odnesli si vlastnoručně opracovaný kovový výrobek, viz. fotogalerie školy

Scroll to top