.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Během podzimního sběrového týdne nasbírali žáci naší školy 17 026,5 kg starého papíru, za který jsme obdrželi částku 44 125,- Kč. Peníze budou použity na celoškolní projektové dny. Žáci z 9. A, 6. A, 6. B, 8. A, 1. A, 8. B, 5. A, 4. A byli nejlepší sběrači a dostali finanční příspěvek na školní výlet. Děkuji pomocníkům z 8.A a B a všem, kteří se do sběru aktivně zapojili.

V úterý 26.října byl pro žáky prvních tříd slavnostní den. Dostávali totiž svůj první Slabikář.

Nejdříve ale předvedli, jak umí písmena, slabiky, slova a jednoduché jazykolamy. Jejich starší kamarádi  deváťáci si připravili nejen průvodní slovo, ale také obrázky s písmenky a říkankami.

Slabikáře předala dětem paní ředitelka, která jim ukázala učebnice, ze kterých se učila ona v první třídě, také dětem přečetla příběh o štěněti.

Pro všechny prvňáčky to byl opravdu velký zážitek a už teď se moc těší, jak budou ze Slabikáře ve škole i doma číst.

Fotografie z akce naleznete zde.

V posledním zářijovém týdnu jsme si i letos na naší škole připomněli Evropský den jazyků. EDJ se slaví 26. září již od roku 2001 a jeho hlavním cílem je oslava jazykové a kulturní rozmanitosti v Evropě a podpora celoživotního učení cizích jazyků.

Každý rok naši učitelé připravují v rámci EDJ pro žáky jinou akci. S velkým ohlasem se setkal například týden evropské kuchyně, kdy nám paní kuchařky uvařily jídla typická pro evropské země; úspěšný byl také projekt zaměřený na evropskou literaturu pro děti.

Letos jsme se zaměřili na motivaci k učení cizích jazyků. Každá skupina si pod vedením učitele AJ zpracovala společný projekt, ve kterém žáci odpovídali na otázku „Proč by se lidé měli učit cizí jazyky?“. Z projektů je zřejmé, že si naši žáci důležitost znalosti cizích jazyků plně uvědomují. Důvodů vymysleli spoustu. Kromě cestování, sledování filmů v angličtině, komunikace s cizinci a četbu knih v originále, velmi často zmiňovali studium nebo práci v zahraničí, studium jazyků jako prostředek k trénování paměti, ale také cizí jazyk jako bránu k poznávání kultury cizích zemí. Všechny nápady a myšlenky potom společně zpracovali výtvarně.

Projekty si můžete prohlédnout v 1. patře v prostoru před ředitelnou.

O tom, že fyzika nemusí být jenom nuda, jsme se přesvědčili v několika podzimních hodinách fyziky. V rámci probíraného učiva Pohyb tělesa jsme dostali za úkol představit spolužákům vlastnoručně zhotovené vozidlo na balónkový pohon. Jednoduchá verze auta měla splňovat několik požadavků: jednoduchost, funkčnost (schopnost pohybu), originalitu a použití finančně nenáročného materiálu. Podařilo se nám vyrobit stroje, které nám předvedly pohyb přímočarý a křivočarý, posuvný a otáčivý, rovnoměrný a nerovnoměrný a někomu se auto třeba nerozjelo vůbec. Jízdy tak měly své vítěze i poražené, pro nás ale bylo důležité, že jsme si vyzkoušeli své praktické schopnosti něco vyrobit, užít si legraci a hodiny fyziky si tím zpestřit.

Prezentaci jízd našich vozidel můžete zhlédnout v přiloženém minivideu 

Žáci 2. stupně, kteří navštěvují volitelný předmět Fyzikální praktikum, mají v letošním roce za sebou už měsíc vzájemného poznávání a osvojování zásad experimentování. Automaticky se také stali členy Klubu mladých debrujárů (nadšenců pro vědu a bádání), který na naší škole už řadu let pracuje.

Celé září probíhalo ve znamení pokusů z kinematiky, elektřiny a termodynamiky.

Velkou oblibu si získaly nové stavebnice Mechanická laboratoř, deváťáci rozsvítili diodu pomocí Voltova sloupu z dvacetikorun, zinkových podložek a textilie namočené v octě, pro pobavení jsme vyfukovali sloní choboty ze zahřátých cédéček.

Doufáme, že se nám letos podaří absolvovat také praktické dílenské činnosti v prostorách moderně vybavených dílen střední školy COPT v Kroměříži, které fyzikální praktikum pravidelně navštěvuje a proniká do oborů strojírenství, elektrotechniky a autoopravárenství.

Výsledky naší činnosti můžete shlédnout v malé fotoochutnávce.

Scroll to top