.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Vzhledem k současné mimořádné situaci upravilo MŠMT legislativu týkající se přijímání ke střednímu vzdělávání. Zákon č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 spolu s metodickým výkladem najdete
na www.msmt.cz.

 • přijímací zkoušky na SŠ a víceletá gymnázia se budou konat nejdříve 14 dní po obnovení osobní přítomnosti žáků ve středních školách
 • konkrétní termín přijímací zkoušky stanoví ministerstvo
 • kritéria k přijímání, obsah i forma jednotné přijímací zkoušky zůstávají stejné
 • jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky (JPZ) koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí
 • školní přijímací zkoušku (např. střední pedagogická škola, policejní škola…..) koná uchazeč
  na každé škole uvedené v přihlášce (pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dnů před jejím konáním a zveřejní termín na webových stránkách školy)
 • pravidla pro úpravu podmínek přijímání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se použijí obdobně
 • hodnocení výsledků JPZ zajišťuje Centrum
 • Centrum zpřístupní výsledky JPZ do 7 kalendářních dní od termínu konání zkoušky střední škole, během následujícího dne ředitel střední školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a
  do 8 dní od termínu konání JPZ zveřejní výsledky přijímacího řízení
 • nepřijatým uchazečům bude doručeno písemné rozhodnutí o nepřijetí
 • výsledky přijímacího řízení do oborů bez maturitní zkoušky (tříleté učební obory) mohou být zveřejněny dříve, již v průběhu dubna či května
 • zápisový lístek je třeba uplatnit nejpozději do 5 dní od vydání rozhodnutí o přijetí
 • zápisový lístek je možné uplatnit opakovaně, pokud bude uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu (toto rozhodnutí nahradí a urychlí proces odvolání, který je letos v rámci přijímacího řízení nepřípustný)

Kontakt na výchovného poradce školy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Žákům, kteří si doposud nevyzvedli ZÁPISOVÝ LÍSTEK, nutný k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole, se bude vydávat po nástupu žáků do školy.

Scroll to top