.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

MŠMT vydalo novou vyhlášku č. 211/2020 Sb. týkající se hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Znění vyhlášky viz zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-211. Přijatá vyhláška se použije pro hodnocení přednostně, to znamená, že pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve školním řádu, která jsou v rozporu s touto vyhláškou nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle vyhlášky, se nepoužijí.

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

  • podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),
  • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
  • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),
  • podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Změnou vyhlášky č. 353/2016 Sb. MŠMT dále stanoví, že vysvědčení z tohoto pololetí se nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy a nebude ani součástí dokumentů přikládaných k přihlášce. Vyhláška je nyní v legislativním procesu.

Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucích (budete informováni prostřednictvím webových stránek školy).

Scroll to top