.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Příchody dětí do školy

- děti se shromažďují v daný čas na daném místě - podle obrázku:

- děti do budovy vpouští pouze jejich učitel, k němu se děti řadí

- na opozdilce není možné čekat, je nutné dodržet rozestupy a přesné časy příchodu - v daný čas se na vyznačených místech nesmí zdržovat žádné jiné děti, než pro které je tento čas určený

- zákonní zástupci a dospělý doprovod nesmí do budovy vstoupit (do budovy školy mohou pouze zaměstnanci školy a žáci)

 

Odchody dětí

- odchody dětí po vyučování budou dle rozpisu v rozvrhu hodin

časy obědů a konců vyučování si prosím dobře zkontrolujte!

- ze školní družiny budou děti dovedeny před školu v čas, který jste vyznačili na přihlášce a poslány domů (zvonky do školních družin nepoužívejte)

- ranní družina není poskytována

 

Obědy

- podle požadavků vyznačených u přihlášek byly obědy dětem objednány od 25. 5. do 30. 6. 2020

- pokud děti do školy nepřijdou, sami si musíte obědy zrušit (přes www nebo telefonicky do 8.00 hod., není možné odnášení obědů v jídlonosičích)

- svačiny neposkytujeme, neobjednávejte si je, prosím

 

Prosím, nastudujte si pečlivě podrobné hygienické pokyny - odkaz zde. Jejich znalost je bezpodmínečně nutná pro pobyt dětí ve škole.

Scroll to top