.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Vážení rodiče,

od pondělí 30.11. 2020 bude probíhat prezenční výuka pro žáky I. stupně, všechny žáky 9. tříd a střídavě po týdnu pro zbytek II. stupně. Začneme tentokrát třídami 6.A, 7.A, 8.A. U tříd 6.B, 7.B, 8.B i nadále probíhá distanční výuka (on-line nebo vyzvedávání materiálů). Výuka probíhá podle původních rozvrhů hodin z 1. září. Výjimku tvoří Sportovní aktivity a Rozvoj nadání pro 4. a 5. ročník, které se díky míchání skupin nevyučují.

Vzdělávat se budou celé třídní kolektivy, které se nebudou vzájemně míchat. Žáci musí mít po celou dobu přítomnosti ve škole roušku (potřebují nejméně dvě roušky a v případě, že chodí na oběd, sáček na odložení roušky ve ŠJ).

Před školou si je vyzvednou vyučující dle rozpisu (pokud třídě nebo skupině žáků začíná výuka v 7:00, vyzvedne je před školou vyučující v 7:00):

Hlavní vchod
1. třídy v 7:45 hod.
2. třídy v 7:55 hod.
5. třídy v 8:00 hod.
8. + 9.r. v 8:10 hod. - odvedou vyučující 1. hod.

Zadní vchod:
3. třídy v 7:45 hod.
4. třídy v 7:55 hod.
6. + 7.r. v 8:05 hod. - odvedou vyučující 1. hod. 

Prosím dodržte tyto časy, aby mohla začít výuka. Místo hodin TV se bude chodit ven i v nepříznivém počasí (prosím přizpůsobte tomu oblečení).

Všichni žáci, kteří jsou přihlášeni ke stravování, mají přihlášený oběd, žáci na I. stupni mají přihlášenou i svačinu. Žákům II. stupně nebudou svačiny ve školní jídelně nyní vydávány z organizačních důvodů a jsou jim odhlášeny. Pokud bude žák ve škole nepřítomen, je nutno stravu předem odhlásit. V případě neodhlášené a nevyzvednuté stravy bude za oběd účtována plná cena 67,- Kč.

Vydávání obědů do jídlonosičů pro žáky, kteří jsou nemocní, nebo na distanční výuce je pouze ve 13:45 hod. (zadní vchod).

Otevíráme také školní družinu. Všechny děti ve školní družině musí mít přihlášené obědy. Prosíme vás o závaznou odpověď ohledně docházky do ŠD (přes aplikaci Edupage do středy 25.11. 2020 včetně).

Scroll to top