.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Vážení rodiče,

od pondělí 4.1. 2021 bude probíhat prezenční výuka pro žáky 1. a 2. tříd. Všechny ostatní ročníky se budou vzdělávat distančně dle rozvrhu platného od 3.1. 2021. 

Prezenčně vzdělávat se budou celé třídní kolektivy, které se nebudou vzájemně míchat. Žáci musí mít po celou dobu přítomnosti ve škole roušku (potřebují nejméně dvě roušky a v případě, že chodí na oběd, sáček na odložení roušky v ŠJ).

Před školou si je vyzvednou třídní učitelky:

Hlavní vchod
1. třídy v 7:45 hod.
2. třídy v 7:55 hod.


Místo hodin TV se bude chodit ven i v nepříznivém počasí (prosím přizpůsobte tomu oblečení).

Všichni žáci, kteří jsou přihlášeni ke stravování, mají přihlášený oběd i svačinu. Pokud bude dítě ve škole nepřítomno, je nutno stravu předem odhlásit. V případě neodhlášené a nevyzvednuté stravy bude za oběd účtována plná cena (67,-Kč).

Vydávání obědů do jídlonosičů pro žáky, kteří jsou na distanční výuce, je od 12:15 hod. do 13:45 hod. (zadní vchod).

Otevíráme také školní družinu (i ranní). Všechny děti ve školní družině musí mít přihlášené obědy.

Scroll to top