.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Vážení rodiče,

doba nám opravdu nepřeje. Byli jsme zvyklí pořádat pro vás Dny otevřených dveří, kde bylo možné ukázat celou školu a její život. Pořádali jsme to společně se svými žáky a také i pro ně. Bohužel letos vám takovouto akci nabídnout nemůžeme. Vám, kteří chcete přihlásit děti do naší školy, nabízíme možnost k nám nahlédnout (26.3. 2021 15:00 - 17:30), ale bez dílniček a dalších doprovodných akcí. Bude možná konzultace s vyučujícími z prvních tříd a vedením školy (pouze rodiče, případně zapisované dítě).

Vy, kteří naši školu neznáte, si ji můžete prohlédnout alespoň na fotografiích.

Jsme pěkná a pro děti příjemná škola, protože každého z nás utváří prostředí, ve kterém trávíme svůj čas. Máme čisté a estetické prostory chodeb a pěkně vybavené třídy, které si děti zdobí vlastními výtvory. Ve škole je řada moderně vybavených učeben a velký sportovní areál.

           

Snažíme se výuku co nejvíce individualizovat. Je zde nabídka jak pro děti nadané (systém péče, jazykové třídy), tak i pro děti, které potřebují více pomoci (logopedické třídy, systém péče a Školní poradenské pracoviště). Děláme pro žáky i řadu akcí a projektů. Baví nás připravovat i společné akce pro rodiče.

Pěkné zážitky mají i děti ve ŠD, která neslouží k pouhému hlídání dětí, ale paní vychovatelky připravují spoustu činností a akcí.  Ve škole je zřízen i ŠK s nabídkou kroužků a možností zde trávit volný čas.

Určitě se podívejte na naši ŠJ, která v loňském roce obdržela certifikát Zdravá ŠJ.

Doufáme, že se vám naše nabídka líbí. My máme svoji školu rádi a chceme, aby i děti se tu cítily pěkně.

Podrobné INFORMACE K ZÁPISU naleznete zde.

Informativní schůzka rodičů žáků, kteří nastoupí 1. září 2021 do 1. třídy naší školy, se koná ve středu 9.6. 2021 v 16:00 hod. ve školní jídelně (BEZ DĚTÍ).

 

Scroll to top