.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Naše třída 2. A  se s radostí na počátku nového školní roku vydala za poznáním i zážitky.

Pro stmelení kolektivu i rychleji adaptaci na řízené činnosti ve škole jsme se rozhodli společně objevovat nové věci, poznávat různé profese a užít si kus dobrodružství na výpravách za nimi. A protože myslíme na bezpečnost, toto téma nám bylo inspirací, abychom oslovili zástupce z řad integrovaných záchranných sborů v našem městě.  První společná objevitelská výprava nás zavedla k dobrovolným hasičům v Kroměříži. Pozvali celou třídu na Hanácké náměstí, kde nám ukázali nejen hasičskou zbrojnici, předvedli a popsali vše o výbavě zásahového vozidla, ukázali nám názorně co k čemu co slouží. Bylo se opravdu na co dívat. Dětem se moc líbila i vzácná příležitost nasadit si na hlavu pravou zásahovou přilbu a měly spoustu otázek, na které dobrovolní hasiči s trpělivostí odpovídali.

Další mini výlet za poznáním nás zavedl do sportovních prostor na TJ Slavia, kde si pro nás připravili opravdové pohybové překvapení. Velká tělocvična se proměnila na různá stanoviště, na kterých si děti prověřily pohybové dovednosti – a hlavně se krásně sportovně vyřádily. Žáci si vyzkoušeli horolezeckou stěnu, nafukovací airtrack plochu, překážkové dráhy, trampolíny s nácvikem kotoulu, zahrály si různé míčové hry. Úžasná zábava i protažení celého těla! Ostatně návrat do školy odpovídal vynaloženému úsilí. Všichni krásně unavení, ale šťastní!

Třetí pozvání jsme jako třída získali do  kroměřížské nemocnice. Zdravotničtí záchranáři nám věnovali svůj čas a ukázali sanitku, podrobně vysvětlili pravidla pro výjezd sanitky aj.  Žáci si také mohli vyzkoušet roli pacienta a prožít si simulovaný zákrok při příjezdu sanitního vozu s posádkou záchranářů. Nevynechali jsme ani opakování první pomoci, dokonce jsme si navzájem pod dohledem profesionálů vyzkoušeli obvazování hlavy, nohy i hlavy. Návrat do školy byl tentokráte velmi nápadný – třída plná obvázaných „pacientů“ se vesele hrnula do lavic!

Jako poslední ze složek integrovaného záchranného systému jsme měli naplánované setkání s policisty. Policistka paní Balášová nám do 2. A přinesla ukázat vše, co správný policista musí u sebe mít. A zaměřili jsme se opět na bezpečnost provozu, zejména z pohledu cyklisty.  Téma povinné výbavy cyklisty, co vše musí mít kolo za ochranné prvky i pravidla v běžném provozu – zkrátka informace, které musí znát i žák ve druhé třídě.

Když se tak ohlížíme za těmi pestrými dny, tak máme pocit, že se vše vydařilo. Sluníčko nám vždycky přálo, byla dobrá nálada a objevovali jsme nové věci, procvičovali jsme dovednosti, měli jsme možnost být spolu v prostoru mimo školu. A užívali jsme si malé odměny. Protože se vše točilo kolem bezpečnosti, tak i cesta do města - ať už za zmrzlinou, čokoládou či ledovou tříští – byla to taková zkouška, jestli vše co jsme se naučili, dokážeme i správně použít v běžném životě.

Velké poděkování patří všem, kteří nám věnovali čas. Navíc děti nikdy neodcházely s prázdnou, byly pro ně připraveny zajímavé dárky - omalovánky, lego aj. Jako vyvrcholení společných výprav v měsíci září jsme si společně přímo ve třídě vyrobili domácí zmrzlinu. A k tomu sladkému hodování jsme dostali ještě velké překvapení: skvělý dort od maminky jednoho ze žáků 2. A.

Start nového školního roku ve 2. A se naplno vydařil! Fotografie naleznete v naší školní fotogalerii.

 

Scroll to top