.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

V posledním zářijovém týdnu jsme si i letos na naší škole připomněli Evropský den jazyků. EDJ se slaví 26. září již od roku 2001 a jeho hlavním cílem je oslava jazykové a kulturní rozmanitosti v Evropě a podpora celoživotního učení cizích jazyků.

Každý rok naši učitelé připravují v rámci EDJ pro žáky jinou akci. S velkým ohlasem se setkal například týden evropské kuchyně, kdy nám paní kuchařky uvařily jídla typická pro evropské země; úspěšný byl také projekt zaměřený na evropskou literaturu pro děti.

Letos jsme se zaměřili na motivaci k učení cizích jazyků. Každá skupina si pod vedením učitele AJ zpracovala společný projekt, ve kterém žáci odpovídali na otázku „Proč by se lidé měli učit cizí jazyky?“. Z projektů je zřejmé, že si naši žáci důležitost znalosti cizích jazyků plně uvědomují. Důvodů vymysleli spoustu. Kromě cestování, sledování filmů v angličtině, komunikace s cizinci a četbu knih v originále, velmi často zmiňovali studium nebo práci v zahraničí, studium jazyků jako prostředek k trénování paměti, ale také cizí jazyk jako bránu k poznávání kultury cizích zemí. Všechny nápady a myšlenky potom společně zpracovali výtvarně.

Projekty si můžete prohlédnout v 1. patře v prostoru před ředitelnou.

Scroll to top