.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Ceny pronájmů stanovuje Vnitřní předpis o pronájmech takto:

V období od 1.9. do 30.6. (během školního roku):

Učebna

95,- Kč/hod.

Učebna PC nebo multifunkční

115,- Kč/hod.

 

s připojením k síti internet 150,- Kč/hod.

 

(uvedené ceny jsou bez 21% DPH)

k ceně pronájmu PC učebny je třeba připočítat dozor informatika, který učebnu spravuje - dle dohody 

 

Tělocvična velká

220,- Kč/hod.

 

Školní jídelna

za nájem ŠJ bez používání spotřebičů 140,- Kč/hod.

 

+ za nájem ŠJ po dobu přípravy jídel na spotřebičích ŠJ 150,- Kč/hod.

 

+ za použití bílých ubrusů 1 ks/25,- Kč

 

+ odměna pro pracovníka včetně zákonných odvodů 250,- Kč/hod.

 

(ceny jsou uvedeny bez 21% DPH)

 

 

Venkovní sportovní areál - podle druhu provozovaného sportu:

Fotbal apod. travnatá plocha

10,- Kč/hod./hráč

Tenis - tenisová zeď

5,- Kč/hod./hráč

Tenisové kurty

60,- Kč/hod./kurt

 

(domácí s průkazkou 30,- Kč)

Nohejbal

60,- Kč/hod./kurt

Volejbalové kurty

60,- Kč/hod./kurt

 

(domácí s průkazkou 30,- Kč)

 

Sportovní činnosti jsou od DPH osvobozeny.

Volný vstup

10,- Kč

 

Informace k pronájmům:

účtárna: 573 503 255

objednávky kurtů, správce: 775 310 274

CO JE ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ?

ŠPP poskytuje pedagogicko - psychologickou pomoc žákům, učitelům i rodičům ve škole. Zapojení školní psycholog a školní speciální pedagogové se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí. Odborníci pracují se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, se žáky nadanými a se žáky, kteří potřebují ve vzdělávání podpořit. Značná pozornost je věnována i prevenci záškoláctví, neprospěchu a pomoci při péči o žáky s poruchami chování.

ŠPP spolupracuje s vedením školy, pedagogickým sborem i a v případě potřeby i dalšími odborníky (PPP, SVP, OSPOD, Policie, Centrum pro rodinu, lékař).

Patří sem, školní psycholožka, speciální pedagožky, metodička prevence a výchovná poradkyně.

Při přijímání žáka do školy podepisuje zákonný zástupce Generální souhlas. Tím dává souhlas k práci šk. psychologa,  spec. pedagoga a dalších odborníků na půdě školy po celou dobu docházky dítěte. Pokud je dítě v péči poradenského pracoviště, a to školu informuje o nutných opatřeních v zájmu žáka, podepisuje rodič ve škole Informovaný souhlas. Tím je umožní škole realizovat všechna doporučení a navržená podpůrná opatření.

ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Mgr. Alena Skopalová, tel.: 573 503 253, 725 915 401

-          má pracovnu v 1. patře budovy školy, zajišťuje nápravnou péči žáků

Vyhledává a pomáhá žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Připravuje pomůcky a organizuje podmínky pro inkluzi/začlenění dětí dle Doporučení PPP nebo SPC. Pomáhá vypracovat plán podpory nebo individuální vzdělávací plán pro žáky se SVP. Spolupracuje s dalšími poradenskými pracovišti. Komunikuje s rodiči.

Školní speciální pedagog se věnuje:

-          individuální práci se žáky
-          skupinové práci se žáky
-          komunikaci s rodiči žáků
-          práci s pedagogickými pracovníky

Mgr. Lenka Nesvadbová, tel.: 573 503 272

-          se věnuje individuální péči u žáků II. stupně

Mgr. Andrea Skácelová

-          se věnuje individuální logopedické péči

Mgr. Hana Číšecká

-          se věnuje individuální nápravné péči nejmenších dětí

 

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

PhDr. Iva Enachescu-Hroncová, tel.: 605 480 120

Její pracovna je v přízemí ZŠ Zachar, blízko hlavního vchodu, vedle dveří je umístěna schránka důvěry. Návštěvu je možno se objednat osobně.

Nabízí:

-          psychologická vyšetření schopností a vlastností osobnosti žáků
-          testy profesní orientace a kariérové poradenství
-          pomoc při řešení kázeňských problémů, problémů s prospěchem, s osobními problémy
-          nabízí pomoc s neurotickými problémy (úzkost, tréma, nespavost), se závislostmi (na drogách, tabáku, alkoholu, hracích automatech)
-          pracuje s třídním kolektivem
-          provádí se žáky relaxační techniky, aktivity pro uvolnění napětí a zlepšení soustředivosti
-          nabízí pomoc rodičům při řešení problémů (informacemi, poradenstvím i nácvikem dovedností potřebných k úspěšné výchově dítěte 

TRADICE

Teoretickým i praktickým východiskem jejich činnosti jsou osvědčené, světově proslulé práce prof. MUDr. Ferdinanda Knoblocha a prof. MUDr. Jiřiny Knoblochové. V institutu INCIP spolupracují obě psycholožky s dalšími odborníky pomáhajících profesí ze zařízení známých svou kvalitou.

ZÁKLADNÍ ETICKÁ PRAVIDLA

-          informace získané při výkonu praxe nebo při výzkumu jsou udržovány v tajnosti
-          služby žákům, rodičům se poskytují s jejich souhlasem a se souhlasem jejich zákonných zástupců
-          odborník jedná vždy v zájmu dítěte
-          rodičům se poskytují vždy vyčerpávající informace o všech krocích práce s jejich dítětem

 

VÝCHOVNÝ PORADCE 

Zajišťuje kariérové poradenství pro žáky i rodiče, poskytuje informace o možnostech studia a zaměstnání. Vyhledává a provádí orientační šetření žáků, kteří vyžadují zvláštní pozornost. Řeší také kázeňské a výchovné problémy žáků.

Mgr. Hana Helekalová, kabinet AJ

Tel. 573 503 280

 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Věnuje pozornost prevenci rizikového chování dětí (záškoláctví, závislostí, kriminálního chování atd). Koordinuje tvorbu minimálního preventivního programu školy.

Mgr. Marcela Honzírková, kabinet CH

tel.: 573 503 276


Informace o systému péče o nadané žáky a žáky se SVP

Další informace o školním poradenském pracovišti naleznete v přiložené prezentaci (formát PDF)

 

 

Filename Size Date & Time
A Microsoft Excel file 2019_2020_2r.xlsx 72.17 KB 2019-11-26 08:05:23
A Microsoft Excel file 2019_2020_3-5r.xlsx 153.19 KB 2019-11-26 08:06:09
A Microsoft Excel file 2019_2020_AJ.xlsx 176.47 KB 2019-11-26 09:37:42
A Microsoft Excel file 2019_2020_CH.xlsx 80.28 KB 2019-11-26 08:24:05
A Microsoft Excel file 2019_2020_D.xlsx 83.08 KB 2019-11-26 09:48:51
A Microsoft Excel file 2019_2020_EV,ČP,VZ.xlsx 519.97 KB 2019-11-26 08:31:29
A Microsoft Excel file 2019_2020_F,FP.xlsx 116.25 KB 2019-11-26 08:29:28
A Microsoft Excel file 2019_2020_HV.xlsx 57.06 KB 2019-11-26 08:24:42
A Microsoft Excel file 2019_2020_I.xlsx 113.86 KB 2019-11-26 09:52:22
A Microsoft Excel file 2019_2020_M.xlsx 67.06 KB 2019-11-26 08:11:08
A Microsoft Excel file 2019_2020_NJ.xlsx 103.41 KB 2019-11-26 08:12:55
A Microsoft Excel file 2019_2020_Př.xlsx 57.88 KB 2019-11-26 08:21:10
A Microsoft Excel file 2019_2020_RD 3-5r.xlsx 35.05 KB 2019-11-26 08:11:46
A Microsoft Excel file 2019_2020_RJ - 20.8..xlsx 64.24 KB 2019-11-26 08:09:45
A Microsoft Excel file 2019_2020_TV.xlsx 59.14 KB 2019-11-26 08:07:41
A Microsoft Excel file 2019_2020_VO.xlsx 60.58 KB 2019-11-26 08:09:03
A Microsoft Excel file 2019_2020_Z (6,7,8,9).xlsx 107.27 KB 2019-11-26 08:08:33
A Microsoft Excel file 2019_2020_r.xlsx 280.04 KB 2019-09-30 07:31:45
A Microsoft Excel file 2019_2020_ČJ.xlsx 93.6 KB 2019-11-26 08:36:34

Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek
Pěkný den - fotokoutek Pěkný den - fotokoutek

Scroll to top