.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Vážení rodiče.
Připravili jsme pro žáky další zásobu pracovních listů.
Staré pracovní listy jsou i s řešením v archivu.
Upozorňujeme, že pracovní listy jsou nabídkou školy, jsou procvičovací a nebudou známkovány. Slouží k procvičování již probraného učiva. U starších žáků mohou odkazovat k zajímavostem, které učivo rozvíjí. Není nutné pracovní listy tisknout, odpovědi mohou děti zapisovat na volné listy nebo do bloků.
Učivo, které mělo být probráno, se bude zestručňovat a probírat po návratu dětí do školy.


1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. A

6. B

7. A

7. B

8. A

8. B

9. A

9. B

Archiv pracovních listů a jejich řešení z 1. týdne

Archiv pracovních listů a jejich řešení z 2. týdne

Scroll to top