.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

V neděli 19.9.2021 se zástupci z řad našich žáků a vyučujících zúčastnili tradičního setkání sponzorů zlínské ZOO. Peníze vydělané sběrem starého papíru věnovali naši žáci na chov ohrožených exotických zvířat a škola se tak stala jedním z více než devíti set podporovatelů provozu zahrady v letošním nelehkém roce. Účastníci setkání si prohlédli všechny expozice zahrady, vyslechli děkovná slova ředitele ZOO a na závěr přijali pozvání na malé občerstvení. I přes chladné počasí se den vydařil a na památku jsme si odvezli pštrosí vejce.

V loňském školním roce se žáci naší školy rozhodli věnovat výdělek ze sběru starého papíru na podporu chovu ohrožených zvířat ve zlínské ZOO. Jako odměnu za sponzorský dar jsme dostali volné vstupenky pro 30 žáků na výukový program dle vlastního výběru. Nejlepší sběrači z celé školy strávili poslední zářijové dopoledne komentovanou prohlídkou africké části ZOO a následnou obchůzkou ostatních částí zoologické zahrady. Žáci se zájmem poslouchali výklad pracovníka zahrady a dozvěděli se spoustu zajímavostí ze života afrických kopytníků i dalších tamních živočichů. Všechny zaujalo mládě slona afrického, které je největší současnou chovatelskou chloubou zahrady. Dopoledne strávené mezi zvířaty jsme zakončili krmením rejnoků. Výlet se nám moc líbil a rádi se do zoologické zahrady v budoucnu znovu vypravíme.

Klub ekologické výchovy, jehož je naše škola členem, pravidelně vyhlašuje literární a výtvarnou soutěž na zajímavé přírodovědné nebo společenské téma. Letošní téma bylo „Rostliny pro krásu a zdraví“. Někteří žáci naší školy se v době distanční výuky aktivně pustili do kreslení a jejich snaha byla porotou oceněna. Eliška Vaculíková ze 4.A obsadila ve své kategorii 3. místo a Natálie Klechová také ze 4.A se stala vítězkou stejné kategorie. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v Praze na začátku příštího školního roku. Oběma děvčatům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Ve čtvrtek 14. 10. 2021 se žáci 4. B a C zúčastnili akce zaměřené na popularizaci sběru elektroodpadu. Společnost Elektrowin na Velkém náměstí v Kroměříži přichystala nafukovací překážkovou dráhu „Přelez, přeskoč, recykluj“, infostánek a stanoviště s aktivitami a otázkami na dané téma. Za správné odpovědi a přinesený drobný vysloužilý elektrospotřebič byli žáci odměněni naučnými i praktickými cenami. Souběžně probíhala pod záštitou VŠB Technické univerzity Ostrava edukativní interaktivní show Smokeman zasahuje, při které si žáci mohli vyzkoušet zajímavé pokusy a aktivity s vazbou na environmentální výchovu. Akce se žákům moc líbila a kromě drobných dárků si domů odnesli i spoustu nových užitečných informací a poznatků.

 Žáci naší školy se každoročně se svými rodiči aktivně zapojují do sběru starého papíru. Výdělek z této akce využívají třídní kolektivy při realizaci školních výletů.

V letošním školním roce byl sice podzimní sběr kvůli pandemii přerušen, ale i tak se nám podařilo během dvou deštivých dnů nasbírat přes 16 tun starého papíru a kartonu, za což jsme získali částku 21 300 Kč. Dlouho jsme netušili, kdy se žáci vrátí do školních lavic, a jestli budou moci svůj zasloužený výdělek využít. Proto jsme spustili online hlasování, ve kterém žáci rozhodli o finanční podpoře chovu zvířat ve zlínské ZOO.

Celá částka za sběr papíru byla zaslána na účet ZOO a naši žáci se stali sponzory chovu ohrožených druhů zvířat v této zahradě. Škola obdržela jménem ředitele zahrady děkovný list s pozvánkou na bezplatný výukový program dle vlastního výběru na školní rok 2021/2022 pro 30 žáků. Zástupci z řad žáků naší školy se na podzim zúčastní „Dne sponzorů“ přímo v zoologické zahradě.

Jsem moc ráda, že se naši žáci rozhodli v této nelehké době podpořit náročný chov zvířat, a děkuji všem, kteří se do sběrové akce zapojili.

Scroll to top