.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Kroužek KET má na ZŠ Zachar již několikaletou tradici a každým rokem se úspěšně rozrůstá skupina žáků, kteří certifikát KET získali. V červnu 2016 se k úspěšným kandidátům této mezinárodně uznávané Cambridgeské zkoušky z anglického jazyka připojily tři dívky z letošní 9. A Irena Košťálová, Jana Košťálová a Eliška Trlicová. Vynikající výsledek zkoušky byl pro dívky velkým oceněním a odměnou za dosavadní úsilí ve studiu angličtiny. Pro ostatní žáky, kteří se na zkoušky teprve připravují, byl jejich úspěch motivací a povzbuzením do dalšího studia. 

O kroužek KET je na naší škole stále větší zájem, a to především ze strany žáků tříd s rozšířenou výukou anglického jazyka. Pod vedením Mgr. Radky Hanákové se letos na zkoušky připravuje 35 žáků ze 7. a 8. ročníku. Věříme, že od Ireny, Jany a Elišky brzy převezmou pomyslnou štafetu další žáci a rozšíří tak počty úspěšných kandidátů na ZŠ Zachar Kroměříž. 

Scroll to top