.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

„Být či nebýt...?“ Takto uvažuje o životě Shakespearův hrdina Hamlet. „Jít či nejít?“ Takto zase každý rok uvažují naši žáci, kteří se rozhodují, jestli jsou již dostatečně připraveni na mezinárodně uznávané zkoušky z angličtiny KET. Neřeší sice tak závažná filosofická témata jako Hamlet, ale i přesto je to pro ně a jejich rodiče důležité rozhodnutí.

Zkoušky organizuje British Council a naši žáci je skládají v Brně.  Key English Test (KET) je zkouškou nejnižší úrovně všeobecné angličtiny ze skupiny cambridgeských zkoušek. Dokládá, že držitel certifikátu ovládá základy angličtiny a je schopen se dorozumět v každodenních situacích. Zkouška se skládá z několika částí – čtení a psaní, poslech a ústní část.

Zkouška je mezinárodně uznávaná, čemuž odpovídá i její úroveň. Oprávněně tedy u kandidátů budí respekt. Dalším důvodem ke zvážení, zdali je kandidát již dostatečně připraven, je cena zkoušky. Rodiče žáků tuto zkoušku hradí. Až dosud všichni naši žáci zkoušku úspěšně složili, většina z nich s maximálním počtem bodů a nejvyšším dosaženým hodnocením. Nejinak tomu bylo i v červnu 2017. Nicola Zajícová, Tereza Podešvová i Alexandros Kolofotias jsou čerstvými držiteli certifikátu KET. Všem třem blahopřejeme a děkujeme jejich rodičům a pedagogům za podporu a motivaci.

Scroll to top