.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Znalost cizích jazyků je důležitým prostředkem porozumění mezi lidmi z odlišných společností. Svět se „zmenšuje“ a stává se z něj úzce propojená komunita všech lidí, potřeba porozumění je stále naléhavější. Znalost cizího jazyka je tedy klíčem k odlišným kulturám a společnostem a otevírá spoustu nových příležitostí. Jak říká psycholingvista Frank Smith: „Jeden jazyk vám vytyčí životní koridor. Dva jazyky na cestě životem otevírají všechny dveře.“

Mladá generace si je tohoto faktu vědoma. Okresní kolo Soutěže v cizích jazycích – anglický jazyk, které se koná vždy v únoru na ZŠ Zachar Kroměříž, je toho důkazem. Mladí angličtináři každoročně dokazují, že jsou schopni se v angličtině bez problémů dorozumět. Jejich komunikační dovednosti a jazykové nadání ocenil i předseda poroty pan Jonathan Blowers. Pan Blowers pochází z Velké Británie a na ZŠ Zachar již několik let vyučuje anglickou konverzaci.

Letos se okresní kolo této prestižní soutěže uskutečnilo 6. února. Tradičně se na ZŠ Zachar Kroměříž pořádá soutěž pro kategorii II A, tedy pro žáky 8. a 9. ročníků. Letos se soutěže poprvé zúčastnili i žáci 6. a 7. tříd. Pro ně je určena kategorie I A. Tato nižší kategorie je pro mladší žáky nejen výbornou přípravou na vyšší kategorii, ale i úžasnou motivací pro další rozvíjení jejich talentu. V kategorii II A letos zvítězila Adéla Kolaříková ze ZŠ Slovan. Na místě druhém se umístila Nicol Zajícová ze ZŠ Zachar a třetí místo patří  Nikole Guĺové z 1. ZŠ Holešov.

V kategorii I A se stala vítězkou Eva Klára Pašteková ze ZŠ Zachar. Druhé místo obsadil Alexander Rafael Hustin ze 3. ZŠ Holešov a diplom za třetí místo si odnesl Petr Čermák ze ZŠ Morkovice. Adéla Kolaříková bude náš okres reprezentovat v krajském kole, které se uskuteční v březnu ve Valašském Meziříčí. Všem vítězům blahopřejeme a děkujeme jim za vzornou reprezentaci jejich škol. Poděkování patří také jejich rodičům a pedagogům.

Důležitost učení se cizím jazykům vyzvedával již Jan Amos Komenský. Ač sám hovořil plynně pěti jazyky, angličtinu příliš neovládal. I přes to ale považoval Londýn za město, ve kterém mělo být umístěno sídlo sboru učenců ze všech národů, kteří měli řídit reformu světa. A není pochyb o tom, že je angličtina v současnosti lingua franca. Všichni soutěžící, kteří se úterní soutěže zúčastnili, ji ovládají výborně. Jen tak dál :-)

Fotografie z akce naleznete ve školní fotogalerii.

Scroll to top