.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

„Cizí jazyk nám nenabízí pouze jiná slova, ale jiný svět.“ To jsou slova českého básníka a spisovatele Jana Vrby. Bez znalosti alespoň jednoho cizího jazyka se v současnosti již nikdo neobejde. „Jiná slova“, o kterých Jan Vrba mluvil, nám umožňují domluvit se při cestách do zahraničí, vyhledávat informace z originálních zdrojů, studovat nebo používat média. Nadstavbou je potom „jiný svět“, tedy kultura, zvyky a obyčeje cizích zemí.

Za 25 let existence naší školy jsme ve výuce cizích jazyků ušli dlouhou cestu a nabídli jsme tak našim žákům spoustu „jiných slov i jiných světů“. Jednou z těchto cest je i příprava na mezinárodně uznávané zkoušky z angličtiny. Kroužek KET jsme poprvé otevřeli před 10 lety. Protože úroveň znalostí našich žáků roste a všichni, kteří se na zkoušku KET přihlásili, ji taky úspěšně složili, rozhodli jsme se letos poprvé otevřít i přípravu na o stupeň vyšší zkoušku PET. Certifikáty KET a PET slouží jako doklad o dosažené úrovni angličtiny a střední školy za složení těchto zkoušek přidávají body k příjímacím zkouškám.

Letos se na British Council do Brna přihlásilo 16 žáků na zkoušku KET a 2 žákyně na zkoušku PET. Sedmnáct žáků uspělo. Všech 18 žáků odvedlo skvělý výkon nejen na zkoušce, ale především v letech zkoušce předcházejících. Patří jim obrovská gratulace a my, pedagogové, jsme na ně velmi hrdí. Poděkování patří samozřejmě i rodičům žáků za velkou podporu.

Říká se, že pohled do minulosti je nejlepším průvodcem do budoucnosti. Když se v rámci přípravy na mezinárodně uznávané zkoušky z angličtin na ZŠ Zachar Kroměříž ohlédneme a podíváme se na těch 10 let, budoucnosti se bát nemusíme. A nebojíme. Jsme si jistí, že po letošních úspěšných kandidátech budou následovat další.

Scroll to top