.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Jarní projekt a hlavně jeho téma vzniklo letos z iniciativy našich deváťáků. Přípravy a organizace se ujala Bára Veselá s týmem spolužáků. Namíchané skupiny žáků se v dvouhodinových blocích dozvěděly o palčivých ekologických problémech současnosti a pod motem "Moře se skládá z kapek" navrhovaly způsoby, jak každý jeden žák může přispět ke zlepšení našeho životního prostředí. Výstupem byly i konkrétní věci, na kterých může škola dál pracovat. Těchto deset bodů bude předáno žákovskému parlamentu a projednáno s ředitelkou školy. Našim deváťákům, kteří se na projektu podíleli, za čas, energii a především zájem, který projevili, moc děkujeme. Věříme, že i pro ně se organizace projektu stala přínosnou zkušeností.

Fotografie naleznete zde.

Klub ekologické výchovy - KEV - je občanským sdružením, které soustřeďuje jednotlivé pedagogické pracovníky, školy, instituce a organizace a zájemce o ekologické vzdělávání a výchovu.

Klub ekologické výchovy patří mezi kluby UNESCO. Rozvíjí komplexní pojetí ekologického vzdělávání a výchovy v zájmu podpory udržitelného rozvoje.

Naše škola je členem Klubu ekologické výchovy od roku 2001 a pravidelně se účastní jeho akcí – projektů, konferencí, seminářů, soutěží ...

V rámci mezinárodního projektu „Tulipán“ bylo vybudované školní arboretum s naučnou stezkou.

V současné době je zapojena do projektu „Pilotní základní školy Klubu ekologické výchovy jako centra modernizace vzdělávání pro udržitelný rozvoj.“

Součástí spolupráce s KEV jsou i další aktivity školy jako např. celoškolní ekologické projekty, výsadba stromů, výpravy do přírody, …

Environmentální vzdělávání je součástí RVP ZV a jako průřezové téma je zařazováno do výuky ve všech ročnících a předmětech. Jeho hlavním cílem je rozšiřovat a prohlubovat u žáků ekologické vzdělání a cítění na základě aktuálních informací a dobrých zkušeností.

Scroll to top