.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

V úterý 5. 3. 2013 proběhly na ZŠ Zachar, Kroměříž dvě přednášky o Zlínském kraji v anglickém jazyce vedené rodilým mluvčím panem Blowersem. Přednášek se zúčastnili žáci navštěvující třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka jak z prvního, tak z druhého stupně, kteří jsou zapojeni do projektu ESF Inovativní přístup k výuce angličtiny na školách ve Zlínském kraji.

Naše škola se stala jedním z partnerů tohoto projektu v listopadu 2012. V rámci projektu proběhne během následujících dvou let celá řada zábavně-výukových programů v angličtině, jazykové učebny budou dovybaveny nejmodernější multimediální technikou a výuka bude obohacena o další 4 hodiny s rodilým mluvčím měsíčně. V únoru 2013 byla Krajským centrem dalšího profesního vzdělávání a Centrem uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje vyhlášena první soutěž v rámci projektu. Tříčlenné skupiny žáků si připravují prezentaci Zlínského kraje v anglickém jazyce s využitím moderní prezentační a multimediální techniky v maximální délce patnácti minut. Přednášky pana Blowerse byly pro žáky opět skvělým zážitkem. Byly velmi motivující a žáci se zábavnou formou dozvěděli spoustu užitečných informací, které mohou v prezentaci použít. Vzhledem k tomu, že je výuce anglického jazyka věnována na naší škole zvýšená pozornost a nabízíme našim žákům širokou škálu vzdělávacích aktivit spojených s angličtinou, je tato soutěž, ale i celý projekt vítaným zpestřením a rozšířením výuky.

Scroll to top