.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Naše základní škola je zapojena do sítě Škol podporujících zdraví od roku 2000. V rámci celé republiky se zástupci jednotlivých „Zdravých škol“ setkávají a předávají si navzájem zkušenosti nebo se seznamují s novinkami. Koordinátorem je Státní zdravotní ústav Praha.
Letos se asi 90 účastníků setkalo 13. listopadu 2013 na naší ZŠ Zachar, která byla požádaná o organizaci setkání. Účastníci měli možnost se vzdělávat ve třech sekcích - mateřská škola, školní družina a školní klub a v sekci základní a střední škola. V programu nechyběly ukázkové hodiny na I. i II. stupni naší školy, prohlídka školy, žákovské představení „Říšský sněm“, které nacvičili žáci ZŠ U Sýpek, přednášky a prezentace. Po skončení byli účastníci pozváni k prohlídce Arcibiskupského zámku. Všichni odjížděli obohaceni novými informacemi, dárečky a s vědomím užitečně stráveného dne.

Scroll to top