.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

První březen 2022. Okresní kolo Soutěže v cizích jazycích. Dlouholetý organizátor – naše škola. Dvě kategorie. Dvě vítězky. Obě z naší školy. Ohromná radost. Ohromná gratulace. I tak by se dal popsat dnešní úspěch naší školy a především našich dvou žákyň.  Ale teď vážně….. J

Naše škola již spoustu let organizuje nejen školní, ale i okresní kolo Soutěže v cizích jazycích – anglický jazyk. Před dvěma lety se nám podařilo zorganizovat školní kola, ale okresní kolo bylo, stejně jako všechny ostatní postupové soutěže, zrušeno kvůli pandemii. V minulém roce nebylo možné, opět kvůli pandemii a po většinu roku probíhající distanční výuce, soutěž pořádat vůbec. O to větší radostí bylo pořádat ji letos. A jako pověstná třešinka na dortu bylo vítězství našich dvou želízek v ohni – Nely Chalupové ze 7. A a Michaely Rotreklové z 9. A. Nela zvítězila v kategorii I. A a Míša v kategorii II. A. Naši žáci se v této soutěži vždy umísťovali na jednom z prvních 3 míst, ale teprve letos, poprvé, jsme obsadili obě první místa.

Holky byly úžasné. Skvěle připravené, přirozené, usměvavé. Obě s vynikající úrovní angličtiny. Zúročily svoji práci na zdokonalování znalostí a dovedností v angličtině jak v soukromém životě, tak v běžných hodinách AJ, i hodinách anglické konverzace s rodilým mluvčím. Soutěž si obě přišly užít a vyplatilo se to.

Míše i Nele moc gratulujeme, máme radost s nimi. Well done, holkysmile.

 

26 certifikátů KET

V prosinci 2021 se na zkoušky KET přihlásilo 27 žáků z 30 členné 9.A. Kvůli nemoci se jedna žákyně zkoušky nezúčastnila a pro zbylých 26 žáků dorazilo nyní 26 certifikátů s nejvyšším možným bodovým ohodnocením. číst dál

Mám moc šikovnou třídu deváťáků. Jsou jazykově nadaní. Proto od 3. ročníku navštěvují  třídu s rozšířenou výukou anglického jazyka. Jako jejich třídní učitelka a angličtinářka jsem měla možnost sledovat jejich cestu světem angličtiny od prvních anglických slovíček, až po získání certifikátů z mezinárodně uznávaných Cambridgeských zkoušek Cesta to jednoduchá nebyla. Ano, mají jazykové nadání. Ano, mají skvělé rodiče, kteří je celou cestu podporovali, motivovali, dohlíželi a pomáhali. Ano, měli na naší škole skvělé podmínky pro rozvoj. Ať už to, že v jazykové třídě mají vyšší hodinovou dotaci na výuku AJ nebo hodiny konverzace s rodilým mluvčím nebo to, že se jim v kroužku KET nadstandardně věnuje moje kolegyně Mgr. Radka Hanáková. Tu hlavní část si museli odpracovat sami. Museli se učit, plnit úkoly, číst, psát, sledovat filmy, poslouchat písničky, mluvit, mluvit a zase mluvit. Museli dělat chyby, museli se z nich poučit. Mnohdy museli zatnout zuby a vytrvat. V dobrém slova smyslu jsme jim „nic nedali zadarmo“. Protože jsme věděli, že na to mají a zvládnou to, táhli jsme je v angličtině výš, výš a ještě o kousek výš. Vše si odpracovali. Odměnu v podobě certifikátů s nejvyšším možným ohodnocením si všichni zasloužili.  

Kroužek KET jich od sedmé třídy navštěvovalo všech třicet.  A dvacet sedm se jich v letošním školním roce na zkoušku i přihlásilo.  Kvůli nemoci se jedna z nich zkoušky zúčastnit nemohla, ale zbylých dvacet šest 11. 12. 2021 zkoušku složilo na British Council v Pardubicích. Certifikát KET získali všichni s nejvyšším možným bodovým ohodnocením.

Jsem na ně nesmírně hrdá. Nejen za to, že získali certifikáty. Jsem na ně hrdá, protože vidím ten obrovský posun v angličtině. Vidím, že v každé hodině zvládají úkoly, se kterými by měl problém nejeden maturant. Jsem na ně hrdá, protože za dobu školní docházky ovládli angličtinu natolik, že se bez problémů domluví. A to angličtinou spisovnou, pěknou, na úrovni. A jsem na ně hrdá, protože ve své snaze pokračují.  Spousta z nich se ihned po zkoušce KET přihlásila do přípravy na vyšší stupeň těchto Cambridgeských zkoušek a než odejdou z naší školy, chtějí zkoušku PET i složit.

Moji milí, vám všem ještě jednou velká gratulace. Dvacet šest certifikátů je ohromující úspěch. A nebojte, ani těch posledních pár měsíců, než odejdete na střední školy, vám v angličtině nic nedáme zadarmo smile

Třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka otevíráme každý rok na I. stupni od 3. ročníku a na II. stupni od 6. ročníku.

Do jazykové třídy ve třetím ročníku jsou žáci zařazeni na základě testu jazykových předpokladů, znalostí Aj, doporučení třídní učitelky a učitelky AJ.

Do šesté třídy s rozšířenou výukou AJ postupují žáci naší školy z prvního stupně automaticky a žáci z ostatních kroměřížských škol na základě pohovoru v angličtině s vyučující AJ.

V jazykových třídách je navýšená hodinová dotace na cizí jazyk (viz. učební plány), žáci mají od 6. ročníku 2 hodiny konverzace. Dvě hodiny týdně učí ve vyšších ročnících pravidelně a nižších nepravidelně konverzaci rodilý mluvčí.

Žáci mají možnost připravovat se na mezinárodně uznávané zkoušky v kroužku KET a PET. Pravidelně jsou zapojováni do projektů a soutěží v AJ.

 

Držitelé certifikátu prestižních zkoušek KET

Žáci ZŠ Zachar navštěvovali KET a řádně složili první úroveň zkoušek Cambridge ESOL. Tyto zkoušky patří mezi světově nejuznávanější pro studenty angličtiny. Posuzují schopnosti a dovednosti kandidátů v poslechu, mluvení, četbě a psaní. Certifikáty od Cambridge ESOL jsou dokladem konkrétní úrovně znalosti angličtiny.

2021 - 2022  
2020 - 2021  
2019 - 2020  
2018 - 2019  
2017 - 2018  
2016 - 2017  
2015 - 2016 Irena Košťálová Jana Košťálová Eliška Trlicová
2014 - 2015 Kateřina Vítková Tomáš Švrčina Lucie Minksová Nela Křemečková
2013 - 2014 Veronika Halasová Jakub Sirota Lucie Šamánková
2012 - 2013 Tereza Legátová

 

Škola byla zapojena do projektu ESF Inovativní přístup k výuce angličtiny na školách ve Zlínském kraji a v projektu Učíme anglicky – spolu a efektivně.

Do 3. třídy s rozšířenou výukou AJ jsou žáci zařazeni na základě testu z probraného učiva, doporučení třídní učitelky a vyučujícího AJ. Rozřazení žáků proběhne v květnu 2022. O zařazení žáků do 3. třídy s rozšířenou výukou AJ rozhoduje ředitelka školy. Zákonní zástupci budou o přijetí žáků informováni po ukončení přijímacího řízení.

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

Jsme z jazykové třídy 4. A na ZŠ Zachar. Každý rok se na naší škole koná anglické divadlo (foto zde). Tento rok se konalo 6.12. 2016. Bylo o holčičce Kiki, která se snažila vysvětlit nechápajícímu profesoru Seussovi, co je to kouzlo Vánoc. Snažila se vysvětlit, že Vánoce nejsou jen o dárcích, bonbonech a vánočním stromečku, ale že jsou o lásce a přátelství. Divadlu jsme rozuměli, ale nejsme zatím úplní profíci na angličtinu. Angličtina nás moc baví. Chodíme do ní každý den kromě středy a vždy se přesunujeme do jiné učebny. Jsme rozděleni na dvě skupiny a každá skupina má svoji paní učitelku. Obě dvě paní učitelky jsou velmi hodné, jmenují se Šárka Kostelníčková a Hana Štefková. Jsme zvědavé, jaké divadlo si pro nás připraví herci příští rok.

S pozdravem ze školy se loučí Eliška Navrátilová a Lenka Smékalová

Základní školy se od sebe odlišují Školním vzdělávacím programem. Náš ŠVP vychází z myšlenek projektu Zdravá škola a je zaměřen na utváření osobnosti dítěte a podporu cizích jazyků. Je tedy zřejmé, že výuce cizích jazyků je u nás věnována zvýšená pozornost.

Číst dál...

V pondělí 30. 4. 2018 jsem se spolu s dalšími 49 žáky naší školy ZŠ Zachar vrátila ze zájezdu z Velké Británie.

V úterý 24. 4. 2018 jsme vyjeli na dlouhou cestu přes několik evropských států. Jeli jsme přes Německo, Belgii, Francii a Euro tunelem až do Velké Británie.

Ve středu jsme časně ráno začali náš výlet prohlídkou Londýna. Prvním místem, které jsme navštívili, byla Observatoř v Greenwich a 0 poledník.  Lodním taxi jsme se poté přemístili k pevnosti Tower. Nejzajímavější byla výstava korunovačních klenotů. Z Tower Bridge byl moc krásný výhled, je tam prosklená podlaha, takže jsme mohli vidět lidi pod námi. Z tohoto mostu byla vidět bitevní loď Belfast. Prohlídka na této obrovské lodi byla opravdu zajímavá, ale já bych na ní po dobu války být nechtěla.  Byli jsme taky v katedrále sv. Pavla a vystoupali jsme po točitém schodišti až úplně nahoru ven na malou plošinu, odkud byl dech beroucí pohled na celý Londýn.

Po únavném dni jsme se všichni odebrali k našim náhradním rodinám. Většina dětí bydlela u přistěhovalců. Já a moje kamarádky jsme bydlely u velmi milé rodiny. V rodinách jsme hodně mluvili anglicky, ochutnali jsme pro nás nezvyklá jídla a seznámili jsme se s odlišnými zvyky a kulturou.

Ve čtvrtek jsme jeli autobusem do Warner Bros Studios, kde se natáčel Harry Potter. Prohlídka studií byla super. Jsou tam vystavené všechny kulisy, které byly použity při natáčení filmů. Hrad Windsor, který jsme ten den také navštívili, je také úžasná stavba.

V pátek jsme navštívili prastarou stavbu z kamenů Stonehenge. Toto místo je opravdu úchvatné. Glastonbury na mě působilo stejně. Prováděla nás zde úžasná paní, která si to povídání opravdu užívala. Vyprávěla velmi tajuplně a zatáhla nás do života, který tam kdysi dávno byl.

V sobotu jsme byli v městečku Stratford a viděli jsme Shakespearův rodný dům. Poté jsme byli na hradě Warwick, kde jsme prošli interiéry a je tam plno voskových figurín. Tento den jsme zakončili prohlídkou Univerzity Oxford.

V neděli, kdy jsme chodili po zbytku Londýna, byla hrozná zima. Viděli jsme parlament, Big Ben, sochu Churchilla, sídlo premiérky, Královská kasárna, parky, výměnu stráží, Buckinghamský palác, Čínskou čtvrť, trh Cowen Garden, Traffalgar Square, O2 arénu. Navštívili jsme 4D kino a London Eye. A taky jsme byli na vyhlídkové cestě po Temži.

Tento zájezd byl opravdu úžasný. Chtěli bychom všichni poděkovat našim paním učitelkám, že pro nás tento zájezd zorganizovaly a že na něj s námi jely. Byl to pro nás super zážitek, který si budeme dlouho pamatovat.

Fotografie naleznete ve školní fotogalerii.

Scroll to top