.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Základní školy se od sebe odlišují Školním vzdělávacím programem. Náš ŠVP vychází z myšlenek projektu Zdravá škola a je zaměřen na utváření osobnosti dítěte a podporu cizích jazyků. Je tedy zřejmé, že výuce cizích jazyků je u nás věnována zvýšená pozornost.

Před několika lety jsme otevřeli naši první třídu s rozšířenou výukou anglického jazyka. Markéta Ovečková, která tuto třídu navštěvovala, postoupila v 9. třídě do celostátního kola Soutěže v cizích jazycích. V letošním roce, kdy již třetím rokem studuje na gymnáziu, složila Cambridgeskou zkoušku CAE z AJ, což je úroveň, které nedosáhnou ani mnozí studenti vysokých škol. Její výsledek byl navíc natolik vynikající, že pokud by získala další 2 body, byla by její znalost angličtiny na úrovni rodilého mluvčího. Za jejím úspěchem stojí obrovský kus práce, motivace, talentu a nadání, láska k angličtině a podpora jejich rodičů. Snad nebude neskromné, když dodám, že svým dílem přispěla i výuka v naší první jazykové třídě.

S jazykovými třídami máme jen ty nejlepší zkušenosti. Děti, které chtějí tyto třídy navštěvovat, musí ve 2. třídě úspěšně složit test a dostat doporučení třídní učitelky a vyučujícího anglického jazyka. Při přechodu na druhý stupeň se jejich práce opět zhodnotí a třídní učitelka společně s vyučujícím angličtiny doporučí pokračování studia v jazykové třídě. Zájemci o přestup do naší jazykové třídy z ostatních kroměřížských škol jsou každoročně po domluvě s ředitelkou školy přezkoušeni v průběhu Dne otevřených dveří.

Od letošního školního roku se anglický jazyk vyučuje povinně již od 1. třídy. Děti se s angličtinou seznamují zábavnou a hravou formou. Množství učiva se postupně zvyšuje a ve druhé třídě se přidává psaní. Děti jsou vedeny a motivovány k pravidelné přípravě na hodiny.

V jazykových třídách jsou na žáky kladeny zvýšené nároky již od třetího ročníku a pravidelná příprava je nutností. Žáci v těchto třídách s tím ale v naprosté většině případů nemají žádné potíže. Angličtina je baví, na hodiny se těší, do výuky se velmi aktivně zapojují. Snažíme se je motivovat k rozšiřování dovedností a znalostí i mimo školu. Zapojujeme je do různých projektů. Učíme je číst časopisy, knížky, blogy z oblastí, které je zajímají. Nabádáme je ke sledování filmů a seriálů v angličtině. Doporučujeme vyhledávat texty k oblíbeným písničkám a snažit se používat angličtinu například na dovolené. Ukazujeme, kolik informací jsou si schopni vyhledat na internetu v angličtině. Spousta z nich také navštěvuje různé kurzy angličtiny mimo školu a jezdí na letní tábory zaměřené na angličtinu. Cílem výuky angličtiny na naší škole je, aby byli žáci schopni angličtinu používat v reálném životě.

Běžnou výuku angličtiny rozšiřují, obohacují a posunují na vyšší úroveň hodiny konverzace s rodilým mluvčím. Pan Jonathan Blowers začal učit již naši první jazykovou třídu. Od té doby učí v každé jazykové třídě 2 hodiny konverzace týdně. Jeho hodiny jsou nejen velmi zábavné, ale i intenzivní. Děti se na ně vždy velmi těší. Každý rok si zde 1 nebo 2 třídy připravují pod vedením pana Blowerse anglické divadlo. Spolupráce s rodilým mluvčím je velmi přínosná také pro učitele angličtiny.

Nedílnou součástí výuky AJ je kroužek KET. KET je mezinárodně uznávaná Cambridgeská zkouška z angličtiny. Kroužek navštěvují naši žáci od 7. ročníku. Je nepovinný, ale navštěvuje jej většina žáků. Koncem 8. nebo začátkem 9. ročníku jsou žáci připraveni zkoušku složit. Zkouška se skládá v Brně nebo Praze a rodiče ji hradí. Většina středních škol přičítá za složení zkoušky body v příjímacím řízení. První kandidátkou, která certifikát o dosažené úrovni angličtiny získala, byla Tereza Legátová. Tereza v letošním roce odmaturovala na gymnáziu. Tereza motivovala další žáky a každý rok se na zkoušku přihlašují další a další žáci. Dosud všichni žáci, kteří se na zkoušku přihlásili, ji také úspěšně složili. Letos zkoušku vykonali další 3 žáci z 8. A. Výsledky budou známy na konci června.

Každým rokem jsou naši žáci zapojováni do různých soutěží. Soutěžili v literární soutěži, v soutěži o prezentaci Zlínského kraje, zasílali projekty o budoucnosti země, oblíbených receptech a mnoha dalších. Naše škola je již několik let organizátorem okresního kola Soutěže v cizích jazycích pro kategorii II. A. Naši žáci se vždy umísťují na předních pozicích. V příštím roce budeme pořádat tuto soutěž také pro kategorii I. A. Pravidelně naši žáci také jezdí na okresní kolo konverzační soutěže, které pořádá holešovské gymnázium. I zde, v silné konkurenci studentů gymnázií, si vedou výborně. V minulém roce zde zvítězil Alexandr Kolofotias, v letošním roce byl Ondřej Duba druhý.

O jazykové třídy je ze stran rodičů i dětí velký zájem. A je to pochopitelné. Ať už z našich žáků budou lékaři, učitelé, právníci či ekonomové, bez dobré znalosti angličtiny se dnes již nikdo neobejde. Dobrá znalost angličtiny jim otevírá cestu k informacím, cestování, dalšímu studiu i dobrému zaměstnání. 

Scroll to top