.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Prezentace školy na konferencích UNESCO:

2011 - Foto

2012 - Plakát

2013 - Projekt Voda

2014 - Projekt Krystalografie

2015 - Projekt Rok světla 

2017 - Plakát 

2018 - Projekty 

2019 - Plakát 

2020 - Plakát 

2021 - Plakát 

Projekty školy v rámci UNESCO:

2009 - 2010 - Projekt Mezinárodní rok Biodiverzita 2010  

2011 - 2012 - Projekt Folklór 

2012 - 2013 - Projekty Ptáci, Voda pro život  

2014 - 2015 - Projekt Příroda je víc než člověk

2015 - 2016 - Projekty Den úcty ke stáří, Tibet, Bezpečí 2015

2016 - 2017 - Projekty Srdce na dlani - Den matek (zahradní slavnost), Dědictví Kroměříže

2017 - 2018 - Projekty Srdce na dlani - Den otců (zahradní slavnost), Putování po osmičkách

2018 - 2019 - Projekty Pěkný den (zahradní slavnost k výročí školy), Boříme bariéry, Výstava Kontrasty a krásy světa

2019 - 2020 - Projekt Pomáháme

Základní škola Zachar se stala Přidruženou školou UNESCO  roku 1997 jako první škola v Kroměříži.

Naše zapojení do společných projektů v rámci škol UNESCO bylo vždy velmi aktivní. Vzhledem k tomu jsme v roce 2004 uspořádali IX. Celostátní konferenci Přidružených škol UNESCO. Při organizaci této akce nám vyšel vstříc Klub UNESCO Kroměříž a Město Kroměříž, kteří poskytli spoustu propagačních materiálů pro hosty konference a reprezentační prostory pro zahájení celé akce. S Klubem UNESCO Kroměříž spolupracujeme i při řadě jiných akcí, výstavách, soutěžích…

Zaměření školy v rámci ASPnet je rozděleno do tří oblastí:

Výchova k ochraně kulturního dědictví

• posílili jsme hodiny předmětu o historii, propojili jsme je s Výchovou k občanství, Výtvarnou výchovou, vznikají společné projekty např. Holokaust, pořádají se přednášky, filmy, exkurze a další akce školy

• vytváříme celoškolní projekty zaměřené na historii a ochranu kulturního dědictví v rámci vyhlašovaných témat UNESCO

Výchova k dodržování lidských práv

• zavedli jsme Etickou výchovu jako samostatný předmět  v 6. a 9. ročníku, nepovinný předmět Osobnostní a sociální výchova vyučujeme formou Osobnostních prožitkových kurzů pro 6., 7. a 9. ročník, máme samostatný předmět Výchova ke zdraví

• používání individuálního přístupu k žákům, různé vyučovací metody, komunitní kruhy, vybudovali jsme Školní poradenské pracoviště se školním psychologem a spec. pedagogem

• připravujeme celoškolní projekty ve věkově namíchaných skupinách, kdy starší žáci učí mladší, předmětové a celoškolní projekty v rámci celostátního projektu Zdravá škola a mezinárodního projektu Bezpečná škola

Výchova k ochraně životního prostředí

• tvoříme projekty v rámci Klubu ekologické výchovy, vybudovali jsme školní arboretum a pečujeme o něj, sbíráme papír, třídíme odpad, používání ekologických čistících prostředků na škole, jsme zapojení do projektu Recyklohraní


Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2020/2021  

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2019/2020 

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2018/2019

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2017/2018

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2016/2017

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2015/2016

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2014/2015

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2013/2014

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2012/2013

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2011/2012

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2010/2011

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2009/2010

 

Další odkazy na stránky související s UNESCO:

www.skoly-unesco.cz

www.unesco.org

Vážení rodiče, ráda bych se s Vámi podělila o radost, kterou mi letos udělali žáci společně se svými třídními učiteli. Naše škola každoročně připravuje projektové dny pro naše děti. Letos však naši žáci v rámci celoškolního projektu připravili řadu krásných akcí, věcí, dárečků, prožitků a chvilek pro druhé. Třídní kolektivy hledaly způsoby, jak pomoci druhým. Některé našly inspiraci po konzultaci s Odborem sociální péče města Kroměříže. V naší galerii můžete shlédnout prezentace jednotlivých tříd a skupin, které si žáci připravili na společnou mezitřídní konferenci, jejímž cílem bylo seznámit zástupce všech tříd vzájemně s tím, co dobrého se podařilo vykonat. Každý zástupce odprezentoval aktivity své třídy a zárověň přenese informace z konference svým spolužákům. Na adresu školy již nyní přišlo několik poděkování za výborný nápad a především za radost, kterou děti rozdávaly například v domovech seniorů, nemocnici, rehabilitačních centrech a v charitě. Moc se mi líbilo, že děti si uvědomily, že radost udělaná druhým je vlastně i jejich radostí.

Mgr. Petra Fečková

 

Prezentace a fotografie z projektu:

1.B, 2.C (pdf)

1.D (pptx)

3.A (pdf)

3.B (pdf)

3.C (pdf)

4.A, 4.B, 4.C (pdf)

5.A, 5.B (pptx)

6.A (pptx)

6.B (pptx)

7.A, 9.A (pptx)

7.B (pptx)

8.A (pptx)

8.B (pptx)

9.B (pptx)

Ve dnech 24. a 25. září 2018 se konalo 24. Valné shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v Hlinsku. Jedná se o prestižní seskupení 53 škol různých typů z celé České republiky, které ve své činnosti kladou důraz na výchovu k dodržování lidských práv, ochraně životního prostředí i kulturního dědictví. Naše škola byla tentokrát vyzvána, aby seznámila účastníky setkání se svou činností za uplynulý školní rok (shlédněte přiloženou prezentaci). Velmi nás potěšil pozitivní ohlas publika a zájem o naši práci především v oblasti projektové výuky a spolupráce s rodiči.

Scroll to top