.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Prezentace školy na konferencích UNESCO:

2011 - Foto

2012 - Plakát

2013 - Projekt Voda

2014 - Projekt Krystalografie

2015 - Projekt Rok světla 

2017 - Plakát 

2018 - Projekty 

2019 - Plakát 

2020 - Plakát 

2021 - Plakát 

2022 - Prezentace aktivit školy 

Projekty školy v rámci UNESCO:

2009 - 2010 - Projekt Mezinárodní rok Biodiverzita 2010  

2011 - 2012 - Projekt Folklór 

2012 - 2013 - Projekty Ptáci, Voda pro život  

2014 - 2015 - Projekt Příroda je víc než člověk

2015 - 2016 - Projekty Den úcty ke stáří, Tibet, Bezpečí 2015

2016 - 2017 - Projekty Srdce na dlani - Den matek (zahradní slavnost), Dědictví Kroměříže

2017 - 2018 - Projekty Srdce na dlani - Den otců (zahradní slavnost), Putování po osmičkách

2018 - 2019 - Projekty Pěkný den (zahradní slavnost k výročí školy), Boříme bariéry, Výstava Kontrasty a krásy světa

2019 - 2020 - Projekt Pomáháme

2021 - 2022 - Projekt Generation Earthshot

Základní škola Zachar se stala Přidruženou školou UNESCO  roku 1997 jako první škola v Kroměříži.

Naše zapojení do společných projektů v rámci škol UNESCO bylo vždy velmi aktivní. Vzhledem k tomu jsme v roce 2004 uspořádali IX. Celostátní konferenci Přidružených škol UNESCO. Při organizaci této akce nám vyšel vstříc Klub UNESCO Kroměříž a Město Kroměříž, kteří poskytli spoustu propagačních materiálů pro hosty konference a reprezentační prostory pro zahájení celé akce. S Klubem UNESCO Kroměříž spolupracujeme i při řadě jiných akcí, výstavách, soutěžích…

Zaměření školy v rámci ASPnet je rozděleno do tří oblastí:

Výchova k ochraně kulturního dědictví

• posílili jsme hodiny předmětu o historii, propojili jsme je s Výchovou k občanství, Výtvarnou výchovou, vznikají společné projekty např. Holokaust, pořádají se přednášky, filmy, exkurze a další akce školy

• vytváříme celoškolní projekty zaměřené na historii a ochranu kulturního dědictví v rámci vyhlašovaných témat UNESCO

Výchova k dodržování lidských práv

• zavedli jsme Etickou výchovu jako samostatný předmět  v 6. a 9. ročníku, nepovinný předmět Osobnostní a sociální výchova vyučujeme formou Osobnostních prožitkových kurzů pro 6., 7. a 9. ročník, máme samostatný předmět Výchova ke zdraví

• používání individuálního přístupu k žákům, různé vyučovací metody, komunitní kruhy, vybudovali jsme Školní poradenské pracoviště se školním psychologem a spec. pedagogem

• připravujeme celoškolní projekty ve věkově namíchaných skupinách, kdy starší žáci učí mladší, předmětové a celoškolní projekty v rámci celostátního projektu Zdravá škola a mezinárodního projektu Bezpečná škola

Výchova k ochraně životního prostředí

• tvoříme projekty v rámci Klubu ekologické výchovy, vybudovali jsme školní arboretum a pečujeme o něj, sbíráme papír, třídíme odpad, používání ekologických čistících prostředků na škole, jsme zapojení do projektu Recyklohraní


Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2022/2023  

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2020/2021  

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2019/2020 

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2018/2019

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2017/2018

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2016/2017

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2015/2016

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2014/2015

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2013/2014

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2012/2013

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2011/2012

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2010/2011

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2009/2010

 

Další odkazy na stránky související s UNESCO:

www.skoly-unesco.cz

www.unesco.org

Vážení rodiče, žáci a přátelé školy,

jako přidružená škola UNESCO jsme se na sklonku minulého školního roku zapojili do mezinárodní soutěžní přehlídky CréaFest 2023. Náš příspěvek můžete zhlédnout zde, český text a titulky jsou níže.

Festival kreativity CréaFest na téma "Kdo zachraňuje les, zachraňuje život"

Performanční umění (performance art) se může odehrávat kdekoliv, kdykoliv a jakkoliv dlouho. Může jím být jakákoliv situace, která zahrnuje čtyři základní elementy čas, prostor, umělcovo tělo a vztah mezi jím a publikem.

Výtvarnou akci - performance - "Naše ruce pro les" ztvárnili žáci předmětu Výtvarné praktikum. Jedná se o žáky 6. až 9. ročníku pod vedením Mgr. Petra Fečkové. Sami vytvořili obsahovou linii, kterou se potom pokusili ztvárnit svým pohybem, výtvarným zpracováním prostředí za doprovodu improvizované hudby pana učitele Mgr. Radima Klema. S technickými záležitostmi pomáhali žáci počítačového praktika s panem učitelem Ing. Janem Bartoněm, který zpracoval střih.  

Vítr - Machálková Veronika, Oheň - Stasyk Angelína, Sazeči stromů - Novák David, Škuta Tomáš, Les - Cimermanová Makéta, Javorská Lucie, Kováčová Dominika, Pospěchová Julie, Řiháčková Tereza, Saňková Kateřina, Šmídová Julie, Vašáková Rozálie, Malé stromky - Apolenářová Ema, Kučerová Leona, Čevela Jasmína Przepiorka

Zúčastnili jsme se hned několika výtvarných akcí. Soutěž „Požární ochrana očima dětí a mládeže“ přinesla Karolíně Kováčové (5. A) krásné třetí místo (na fotografii obrázek vpravo dole). Nutno dodat, že konkurence byla velká. V okrese Kroměříž vyhodnocovala odborná porota celkově přes 400 prací různého charakteru. Nejedná se však o jediný úspěch na poli výtvarném. Jakožto škola Sítě přidružených škol UNESCO jsme nelenili a zapojili se do soutěže s titulem „Světové dědictví UNESCO – Praha, Český Krumlov a Telč“. Můžeme tak pogratulovat Kristýně Vymětalové (7. A), jejíž obrázek (na fotografii nahoře druhý zprava) uspěl v konkurenci asi 300 děl a stane se tak součástí plánované výstavy Velvyslanectví ČR, která by se měla uskutečnit v externích prostorách velvyslanectví ČR ve druhé polovině letošního roku. Máme však další želízka v ohni díky soutěži vyhlášené Klubem ekologické výchovy. Přejme tedy žákům pátých až devátých ročníků, jejichž práce se vyhodnocují, aby byli po zásluze oceněni.  

Spoustu skvělých kreativních zážitků přejí vyučující VV

Číst dál...

O tom, že ekologie může být i zábava, jsme se my, deváťáci, přesvědčili během projektu s prvňáčky. Pro ty nejmenší jsme si na úterý 26.4. 2022 připravili pod vedením paní učitelky Kostelníčkové program zaměřený na ochranu přírody. Nápad na tento projekt jsme dostali v anglické konverzaci díky světovému projektu Earthshot Prize.

Na začátku projektového dne se od nás děti dozvěděly, proč je důležité přírodu chránit a jak se k ní správně chovat.

Následovala zábavná aktivita, při které se děti naučily, co do přírody patří a co ne, a to, co tam nepatří, třídily do ‘‘popelnic“ na recyklaci.

Poté jsme si společně s pomocí paní asistentky Bartoňové vyrobili vlastní strom z papíru. Na kmen z kartonu si prvňáčci s deváťáky nalepili papírové lístečky. Výsledný výtvor vypadal úplně úžasně.

Na závěr přišla hlavní náplň projektu – sázení stromku, který byl symbolicky předán od nás deváťáků prvňáčkům. Ti se budou po celou dobu svého studia na základní škole o tento stromek starat a následně ho zase předají další generaci prvňáčků. Výsadbu stromu, japonské okrasné třešně, zařídil pan zahradní architekt, kterému asistovali deváťáci.

Fotodokumentaci z naučného a zábavného projektu najdete zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S naší třídou jsme se rozhodli udělat dobro pro naši planetu, proto jsme se zapojili do mezinárodního projektu EARTHSHOT, doporučeného pro školy UNESCO. Přibrali jsme k naší třídě 8.A ještě malošky ze 4.B.

Jde o projekt na ochranu životního prostředí pod záštitou UNICEF a tvářemi projektu jsou princ William a David Attenborrough. Zaměřili jsme se na motýly.

Motýlků je na celém světě čím dál méně, tak jsme pro ně chtěli udělat něco více. Objednali jsme tři motýlí keře, které postupem času vyrostou a vytvoří se v nich pyl, díky kterému se motýlkům bude dobře dařit a budou se moci lépe rozmnožovat. Dále jsme chtěli udělat pro motýlky krásné prostředí, tak se nakoupily barvy ve spreji, abychom mohli nasprejovat motýlí zeď. A nakonec jsme koupili krásné nálepky motýlků, abychom jimi ozdobili lavičky. 

Projekt jsme začali tím, že jsme se společně s dětmi ze 4.B vydali na místo pro keře, které jsme s nimi zasadili, pohnojili, zalili a teď jenom budeme čekat, až vyrostou a motýlci je obsadí. Dále jsme šli s dětmi polepit lavičky krásnými nálepkami motýlků, ale nejprve jsme jim je očistili a natřeli. Čtyři z našich dívek se pak pustily do sprejování zdi podle šablon motýlků, které si sami vytvořily.

Když jsme společně práci dokončili, s dětmi ze 4.B. jsme si zahráli veselou hru na motýlky.

Tím jsme projekt zakončili a všichni, co se na něm podíleli, si to užili. Byl nejen zábavný, ale pomohli jsme tím i naší planetě. Fotodokumentaci najdete zde.

Petra Němečková, Tereze Stratilová, Kristýna Pištěcká z 8.A ZŠ Zachar

14. březen je organizací UNESCO každý rok vyhlášen Mezinárodním dnem matematiky.

Koordinátorem je Univerzita v kanadském Montrealu.

Naše škola se v tento den připojila k 1658 ostatním školám z celého světa uspořádáním tvůrčích dílen ve všech hodinách matematiky.

Napříč celou školou proběhla různá matematická klání, vytvářely se modely neobvyklých těles, ověřovaly se hodnoty matematických konstant a řešily se kvízy a hlavolamy.

Během dne jsme také pomocí internetu sledovali aktivity našich vrstevníků v celém světě.

Badatelsky zaměřená forma výuky matematiky doplněná hrou měla u dětí velký úspěch, proto si tuto akci příští rok určitě zopakujeme.

Vážení rodiče, ráda bych se s Vámi podělila o radost, kterou mi letos udělali žáci společně se svými třídními učiteli. Naše škola každoročně připravuje projektové dny pro naše děti. Letos však naši žáci v rámci celoškolního projektu připravili řadu krásných akcí, věcí, dárečků, prožitků a chvilek pro druhé. Třídní kolektivy hledaly způsoby, jak pomoci druhým. Některé našly inspiraci po konzultaci s Odborem sociální péče města Kroměříže. V naší galerii můžete shlédnout prezentace jednotlivých tříd a skupin, které si žáci připravili na společnou mezitřídní konferenci, jejímž cílem bylo seznámit zástupce všech tříd vzájemně s tím, co dobrého se podařilo vykonat. Každý zástupce odprezentoval aktivity své třídy a zárověň přenese informace z konference svým spolužákům. Na adresu školy již nyní přišlo několik poděkování za výborný nápad a především za radost, kterou děti rozdávaly například v domovech seniorů, nemocnici, rehabilitačních centrech a v charitě. Moc se mi líbilo, že děti si uvědomily, že radost udělaná druhým je vlastně i jejich radostí.

Mgr. Petra Fečková

 

Prezentace a fotografie z projektu:

1.B, 2.C (pdf)

1.D (pptx)

3.A (pdf)

3.B (pdf)

3.C (pdf)

4.A, 4.B, 4.C (pdf)

5.A, 5.B (pptx)

6.A (pptx)

6.B (pptx)

7.A, 9.A (pptx)

7.B (pptx)

8.A (pptx)

8.B (pptx)

9.B (pptx)

Ve dnech 24. a 25. září 2018 se konalo 24. Valné shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v Hlinsku. Jedná se o prestižní seskupení 53 škol různých typů z celé České republiky, které ve své činnosti kladou důraz na výchovu k dodržování lidských práv, ochraně životního prostředí i kulturního dědictví. Naše škola byla tentokrát vyzvána, aby seznámila účastníky setkání se svou činností za uplynulý školní rok (shlédněte přiloženou prezentaci). Velmi nás potěšil pozitivní ohlas publika a zájem o naši práci především v oblasti projektové výuky a spolupráce s rodiči.

Scroll to top