.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Prezentace školy na konferencích UNESCO:

2011 - Foto

2012 - Plakát

2013 - Projekt Voda

2014 - Projekt Krystalografie

2015 - Projekt Rok světla 

2017 - Plakát 

2018 - Projekty 

2019 - Plakát 

2020 - Plakát 

2021 - Plakát 

2022 - Prezentace aktivit školy 

Projekty školy v rámci UNESCO:

2009 - 2010 - Projekt Mezinárodní rok Biodiverzita 2010  

2011 - 2012 - Projekt Folklór 

2012 - 2013 - Projekty Ptáci, Voda pro život  

2014 - 2015 - Projekt Příroda je víc než člověk

2015 - 2016 - Projekty Den úcty ke stáří, Tibet, Bezpečí 2015

2016 - 2017 - Projekty Srdce na dlani - Den matek (zahradní slavnost), Dědictví Kroměříže

2017 - 2018 - Projekty Srdce na dlani - Den otců (zahradní slavnost), Putování po osmičkách

2018 - 2019 - Projekty Pěkný den (zahradní slavnost k výročí školy), Boříme bariéry, Výstava Kontrasty a krásy světa

2019 - 2020 - Projekt Pomáháme

2021 - 2022 - Projekt Generation Earthshot

Základní škola Zachar se stala Přidruženou školou UNESCO  roku 1997 jako první škola v Kroměříži.

Naše zapojení do společných projektů v rámci škol UNESCO bylo vždy velmi aktivní. Vzhledem k tomu jsme v roce 2004 uspořádali IX. Celostátní konferenci Přidružených škol UNESCO. Při organizaci této akce nám vyšel vstříc Klub UNESCO Kroměříž a Město Kroměříž, kteří poskytli spoustu propagačních materiálů pro hosty konference a reprezentační prostory pro zahájení celé akce. S Klubem UNESCO Kroměříž spolupracujeme i při řadě jiných akcí, výstavách, soutěžích…

Zaměření školy v rámci ASPnet je rozděleno do tří oblastí:

Výchova k ochraně kulturního dědictví

• posílili jsme hodiny předmětu o historii, propojili jsme je s Výchovou k občanství, Výtvarnou výchovou, vznikají společné projekty např. Holokaust, pořádají se přednášky, filmy, exkurze a další akce školy

• vytváříme celoškolní projekty zaměřené na historii a ochranu kulturního dědictví v rámci vyhlašovaných témat UNESCO

Výchova k dodržování lidských práv

• zavedli jsme Etickou výchovu jako samostatný předmět  v 6. a 9. ročníku, nepovinný předmět Osobnostní a sociální výchova vyučujeme formou Osobnostních prožitkových kurzů pro 6., 7. a 9. ročník, máme samostatný předmět Výchova ke zdraví

• používání individuálního přístupu k žákům, různé vyučovací metody, komunitní kruhy, vybudovali jsme Školní poradenské pracoviště se školním psychologem a spec. pedagogem

• připravujeme celoškolní projekty ve věkově namíchaných skupinách, kdy starší žáci učí mladší, předmětové a celoškolní projekty v rámci celostátního projektu Zdravá škola a mezinárodního projektu Bezpečná škola

Výchova k ochraně životního prostředí

• tvoříme projekty v rámci Klubu ekologické výchovy, vybudovali jsme školní arboretum a pečujeme o něj, sbíráme papír, třídíme odpad, používání ekologických čistících prostředků na škole, jsme zapojení do projektu Recyklohraní


Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2022/2023  

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2020/2021  

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2019/2020 

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2018/2019

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2017/2018

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2016/2017

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2015/2016

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2014/2015

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2013/2014

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2012/2013

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2011/2012

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2010/2011

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2009/2010

 

Další odkazy na stránky související s UNESCO:

www.skoly-unesco.cz

www.unesco.org

Scroll to top