.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Naše škola se do projektu zapojuje aktivně od roku 2012. Posláním čtení pro děti ve škole je větší porozumění textu, naslouchání a vyprávění o prožitcích. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení.

Slavnost předávání Slabikářů, spolupracují vyučující se žáky 9.ročníku.

Předčítání příběhů a pohádek učiteli – v 1.ročníku od pololetí nejméně třikrát týdně, ve 2.ročníku denně. Předčítáme buď jednotlivé příběhy nebo pohádky, nebo dětské knížky na pokračování.

Týden „Babi, dědo, přečti nám…“. Pozveme do tříd prarodiče, kteří přečtou dětem příběh a potom s dětmi o čteném textu diskutují. Akce probíhá vždy v březnu.

Využívání otevřených knihoven. Již druhým rokem využívají děti na 1.stupni tzv. otevřené knihovničky, což jsou barevné otevřené skříňky, do kterých mohou žáci přinést z domu knihy, které už mají přečtené a nepotřebují je doma ve své knihovně. Z otevřené knihovny si může každý odnést  i domů knížku, kterou si chce přečíst. Podporujeme tím nejen četbu, ale i vhodné zacházení s knihami, v neposlední řadě také charitativní činnost.

Účast na pasování prváčků na čtenáře knihovny. Každoročně se za účasti rodičů a prarodičů v manském sále zámku v Kroměříži zapojí všichni žáci prvního ročníku, je to vyvrcholení jejich píle a snahy naučit se číst.

Doporučená literatura pro děti. V rámci týdne otevřených dveří naší školy doporučujeme rodičům, současným i budoucím žákům knihy, které jsou pro daný věk vhodné ke čtení.

Scroll to top