.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Asociace malých debrujárů České republiky(dále jen AMD)

vznikla na základě zkušeností z Kanady a přes Francii se hnutí dostalo k nám. 22.9.1992 byla AMD řádně registrována u MV a zahájila pravidelnou činnost dle mezinárodních principů a  filozofie malých debrujárů.

Klub mladých debrujárů pracuje na naší škole téměř po celou dobu její existence. Sdružuje žáky 6. - 9. ročníku se zájmem o přírodní vědy a techniku, experimentování, poznávání a badatelství ve fyzikálním praktiku.

Je součástí mezinárodní Asociace malých debrujárů (slovo debrujár je francouzského původu a vzniklo ze slov débrouillard = „šikovný, obratný“ a se débrouiller = „objevovat, pomoci si v těžkostech, umět si poradit“).

Aktivita klubu je pro žáky rozmanitá, poučná, ale hlavně zábavná a hravá. Činnosti, kterými se na pravidelných schůzkách debrujáři zabývají, je možné využít i v jiných předmětech s přírodovědným a technickým zaměřením (např. matematika, přírodopis, chemie, člověk a svět práce). Jedná se zejména o fyzikální a chemické experimenty, zapojení do přírodovědných a ekologických aktivit.

Prezentací svých nejzdařilejších experimentů se zúčastňují např. Dnů otevřených dveří naší školy nebo pravidelných setkávání s mladšími spolužáky, kde pomocí tvořivých aktivit budují u mladších dětí co nejlepší vztah k fyzice a k vědě vůbec.

Za dobu své existence na naší škole nasbírali řadu medailí a ocenění, např. 1.místo na mezinárodní soutěži využití plastů ve výuce přírodních věd RAFAN a PLASTIKIÁDA a na soutěžích mladých odborníků – automechaniků.

V poslední době se zapojili do činnosti Nadace České spořitelny Depositum Bonum, s jejíž pomocí naplňují hlavní motto své činnosti Věda hrou.

Debrujáři se každoročně prezentují na Dni otevřených dveří naší školy. Publikum pak baví nejrůznějšími pokusy, jako kreslení elektrickým proudem, citronovým proudem ve sluchátkách, vyráběním zajímavých výrobků, jako například gumičkové pistole, nebo ověřováním vodivosti lidského těla. Tradiční jsou i pokusy z elektrostatiky a kouřové vodopády. 

Členové klubu se velmi intenzívně zapojují do všech projektů, podporující popularizaci technických a přírodovědných oborů.

Hlavní náplní činnosti je účast v tzv. sdílených dílnách na COPTu Kroměříž v Kroměříži. Žáci se v odborně vybavených dílnách a laboratořích učí pod dohledem odborných pracovníků a zejména mistrů odborného výcviku praktickým dovednostem. Snahou je vzbudit hlavně u nejstarších žáků zájem o technické obory.

Scroll to top