.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Prezentace KEV ve ŠVP

Klub ekologické výchovy - KEV - je občanským sdružením, které soustřeďuje jednotlivé pedagogické pracovníky, školy, instituce a organizace a zájemce o ekologické vzdělávání a výchovu.

Klub ekologické výchovy patří mezi kluby UNESCO. Rozvíjí komplexní pojetí ekologického vzdělávání a výchovy v zájmu podpory udržitelného rozvoje.

Naše škola je členem Klubu ekologické výchovy od roku 2001 a pravidelně se účastní jeho akcí – projektů, konferencí, seminářů, soutěží ...

V rámci mezinárodního projektu „Tulipán“ bylo vybudované školní arboretum s naučnou stezkou.

V současné době je zapojena do projektu „Pilotní základní školy Klubu ekologické výchovy jako centra modernizace vzdělávání pro udržitelný rozvoj.“

Součástí spolupráce s KEV jsou i další aktivity školy jako např. celoškolní ekologické projekty, výsadba stromů, výpravy do přírody, …

Environmentální vzdělávání je součástí RVP ZV a jako průřezové téma je zařazováno do výuky ve všech ročnících a předmětech. Jeho hlavním cílem je rozšiřovat a prohlubovat u žáků ekologické vzdělání a cítění na základě aktuálních informací a dobrých zkušeností.


 

Ekologické projekty

Globální problémy Země 2008

Poznej a chraň 2009

Prales 2014

Dilo 2014

Příroda kolem nás 2022

 
 

Prezentace z celostátní žákovské konference

ŽEK 2013 (pdf)

ŽEK 2014 (pdf)

 

Plán ekologické výchovy

Hodnocení ekologické výchovy 2021 

Hodnocení ekologické výchovy 2022

Obnova učebny v přírodě 2022

 

V neděli 19.9.2021 se zástupci z řad našich žáků a vyučujících zúčastnili tradičního setkání sponzorů zlínské ZOO. Peníze vydělané sběrem starého papíru věnovali naši žáci na chov ohrožených exotických zvířat a škola se tak stala jedním z více než devíti set podporovatelů provozu zahrady v letošním nelehkém roce. Účastníci setkání si prohlédli všechny expozice zahrady, vyslechli děkovná slova ředitele ZOO a na závěr přijali pozvání na malé občerstvení. I přes chladné počasí se den vydařil a na památku jsme si odvezli pštrosí vejce.

Naše škola získala v loňském roce dotaci ze Státního fondu životního prostředí na obnovu učebny v přírodě a naučné stezky v arboretu. Na jaře jsme se pustili do práce a postupně začali realizovat jednotlivé části projektu. Pan Zezula vyrobil záhonky na pěstování bylin, s deváťáky jsme je umístili v arboretu a navezli hlínu, teď už jen čekají na osazení bylinkami. Ve spolupráci s PaedDr. Jiřím Tronečkem vznikly naučné tabule s tématikou hmyzu, ptáků, jehličnatých a listnatých stromů, bylin a drobných živočichů, které byly tento týden umístěny v arboretu. Tabule jsou opatřeny QR kódy odkazujícími k dalším informacím k daným tématům. Těšíme se, že je od příštího školního roku budeme aktivně využívat ve výuce.

Číst dál...

V loňském školním roce se žáci naší školy rozhodli věnovat výdělek ze sběru starého papíru na podporu chovu ohrožených zvířat ve zlínské ZOO. Jako odměnu za sponzorský dar jsme dostali volné vstupenky pro 30 žáků na výukový program dle vlastního výběru. Nejlepší sběrači z celé školy strávili poslední zářijové dopoledne komentovanou prohlídkou africké části ZOO a následnou obchůzkou ostatních částí zoologické zahrady. Žáci se zájmem poslouchali výklad pracovníka zahrady a dozvěděli se spoustu zajímavostí ze života afrických kopytníků i dalších tamních živočichů. Všechny zaujalo mládě slona afrického, které je největší současnou chovatelskou chloubou zahrady. Dopoledne strávené mezi zvířaty jsme zakončili krmením rejnoků. Výlet se nám moc líbil a rádi se do zoologické zahrady v budoucnu znovu vypravíme.

Klub ekologické výchovy, jehož je naše škola členem, pravidelně vyhlašuje literární a výtvarnou soutěž na zajímavé přírodovědné nebo společenské téma. Letošní téma bylo „Rostliny pro krásu a zdraví“. Někteří žáci naší školy se v době distanční výuky aktivně pustili do kreslení a jejich snaha byla porotou oceněna. Eliška Vaculíková ze 4.A obsadila ve své kategorii 3. místo a Natálie Klechová také ze 4.A se stala vítězkou stejné kategorie. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v Praze na začátku příštího školního roku. Oběma děvčatům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 Žáci naší školy se každoročně se svými rodiči aktivně zapojují do sběru starého papíru. Výdělek z této akce využívají třídní kolektivy při realizaci školních výletů.

V letošním školním roce byl sice podzimní sběr kvůli pandemii přerušen, ale i tak se nám podařilo během dvou deštivých dnů nasbírat přes 16 tun starého papíru a kartonu, za což jsme získali částku 21 300 Kč. Dlouho jsme netušili, kdy se žáci vrátí do školních lavic, a jestli budou moci svůj zasloužený výdělek využít. Proto jsme spustili online hlasování, ve kterém žáci rozhodli o finanční podpoře chovu zvířat ve zlínské ZOO.

Celá částka za sběr papíru byla zaslána na účet ZOO a naši žáci se stali sponzory chovu ohrožených druhů zvířat v této zahradě. Škola obdržela jménem ředitele zahrady děkovný list s pozvánkou na bezplatný výukový program dle vlastního výběru na školní rok 2021/2022 pro 30 žáků. Zástupci z řad žáků naší školy se na podzim zúčastní „Dne sponzorů“ přímo v zoologické zahradě.

Jsem moc ráda, že se naši žáci rozhodli v této nelehké době podpořit náročný chov zvířat, a děkuji všem, kteří se do sběrové akce zapojili.

Filename Size Date & Time
An Adobe Acrobat file poznej_a_chran_text.pdf 327.61 KB 2021-02-23 16:20:53
An Adobe Acrobat file 8_9_r_Luhacovice.pdf 1.45 MB 2021-02-23 17:06:45
An Adobe Acrobat file 7_B_Zamecek_luzni_les.pdf 651.85 KB 2021-02-23 17:06:26
An Adobe Acrobat file 7_A_Zamecek_luzni_les.pdf 1.72 MB 2021-02-23 17:06:08
An Adobe Acrobat file 6_r_Stonac.pdf 1.03 MB 2021-02-23 17:05:43
An Adobe Acrobat file 5_r_Modra.pdf 1.01 MB 2021-02-23 17:05:18
An Adobe Acrobat file 4_r_Macocha.pdf 710.65 KB 2021-02-23 17:05:04
An Adobe Acrobat file 3_r_Teplice.pdf 952.24 KB 2021-02-23 17:04:52
An Adobe Acrobat file 2_r_Divoky.pdf 358.93 KB 2021-02-23 17:04:40
An Adobe Acrobat file 1_r_Chropyne.pdf 844.47 KB 2021-02-23 17:04:25

Scroll to top