.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Prezentace KEV ve ŠVP

Klub ekologické výchovy - KEV - je občanským sdružením, které soustřeďuje jednotlivé pedagogické pracovníky, školy, instituce a organizace a zájemce o ekologické vzdělávání a výchovu.

Klub ekologické výchovy patří mezi kluby UNESCO. Rozvíjí komplexní pojetí ekologického vzdělávání a výchovy v zájmu podpory udržitelného rozvoje.

Naše škola je členem Klubu ekologické výchovy od roku 2001 a pravidelně se účastní jeho akcí – projektů, konferencí, seminářů, soutěží ...

V rámci mezinárodního projektu „Tulipán“ bylo vybudované školní arboretum s naučnou stezkou.

V současné době je zapojena do projektu „Pilotní základní školy Klubu ekologické výchovy jako centra modernizace vzdělávání pro udržitelný rozvoj.“

Součástí spolupráce s KEV jsou i další aktivity školy jako např. celoškolní ekologické projekty, výsadba stromů, výpravy do přírody, …

Environmentální vzdělávání je součástí RVP ZV a jako průřezové téma je zařazováno do výuky ve všech ročnících a předmětech. Jeho hlavním cílem je rozšiřovat a prohlubovat u žáků ekologické vzdělání a cítění na základě aktuálních informací a dobrých zkušeností.


 

Ekologické projekty

Globální problémy Země 2008

Poznej a chraň 2009

Prales 2014

Dilo 2014

 
 

Prezentace z celostátní žákovské konference

ŽEK 2013 (pdf)

ŽEK 2014 (pdf)

 

Plán ekologické výchovy

Hodnocení ekologické výchovy 2021 

 

Scroll to top