.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

„Škola hrou – počítače ve výuce kroměřížských základních škol“

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

 

Projekt si klade za cíl zavést do výuky všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů na kroměřížských základních školách ICT.

Na naší ZŠ Zachar vznikne mobilní notebooková učebna, v učebně I. stupně bude nově instalován dataprojektor a v  učebně VZ interaktivní tabule. Vznikne několik metodických materiálů pro výuku.

Vybavení pořízené v rámci projektu: 15 notebooků, interaktivní tabule, PC, dataprojektor, SW, příslušenství, tiskárny, spotřební materiál, vzdělávání pedagogického sboru

Tvorba metodik a sborníků:

  • 1 sborník k předmětu Fyzika 6. - 7. ročník

(příklady dobré praxe - využívání PC a interaktivní tabule při práci se žáky)

  • 1 sborník k předmětu Fyzika 8. - 9. ročník

(příklady dobré praxe - využívání PC a interaktivní tabule při práci se žáky)

  • 1 sborník k předmětu Počítačové praktikum 6. - 9. ročník

(příklady dobré praxe - využívání PC a interaktivní tabule při práci se žáky ve

věkově smíšené skupině)

  • 1 sborník k předmětu Informatika 9. ročník

(příklady dobré praxe)

  • 1 sborník k předmětu Informatika 4. ročník

(příklady dobré praxe)

  • 1 sborník „Výuka po tématech s využitím ICT pro 1. ročník“

(příklady dobré praxe - využívání PC a interaktivní tabule při práci se žáky)

  • 1 sborník „Výuka po tématech s využitím ICT pro 2. ročník“

(příklady dobré praxe - využívání PC a interaktivní tabule při práci se žáky)

  • 2 celoškolní projekty, které počítají s přímým využitím ICT při aktivitách žáků

(příklady dobré praxe)

  • 1 sborník k předmětu Fyzikální praktikum 6. - 9. ročník

(příklady dobré praxe - využívání PC a interaktivní tabule při práci se žáky ve

věkově smíšené skupině)

  • 1 sborník „ICT a my“

(příklady dobré praxe - využívání PC a interaktivní tabule ve všech vyučovacích

předmětech na II. stupni)

Scroll to top