.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Od září 2011 je škola zapojena do výzvy EU peníze školám („Šablony“).

Projekt „Podpora individualizace výuky „ je dvouletý. V rámci něho se škola zaměřila na podporu cizích jazyků, čtenářskou gramotnost a přírodovědné předměty.

Z finančních prostředků jsou hrazeny dělené  hodiny matematiky, fyziky, informatiky, čtení a anglického jazyka. Na škole pracuje s vybranými žáky rodilý mluvčí.

Dále na škole vznikají digitální učební materiály a další metodiky.

Bude obnovené vybavení v učebně informatiky a pořízené technické zázemí pro třídy na I. stupni.

Scroll to top